Förvaltningsavgifter

Aktuella förvaltningsavgifter i premiepensionssystemet efter rabatt:

Fond Avgift
Monyx Strategi Försiktig 0,35%
Monyx Strategi Balanserad 0,37%
Monyx Strategi Världen 0,37%
Monyx Strategi Sverige/Världen 0,37%
Monyx Strategi Offensiv 0,40%
Monyx Svenska Aktier 0,30%
Monyx Tillväxtmarknader 0,49%
Monyx Aktiv Ränta 0,25%
 

Monyx fonder är valbara på Pensionsmyndighetens webbplats. Läs mer här: www.pensionsmyndigheten.se