Mer i plånboken för den som lyckas lite bättre 

Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder du valt har utvecklats.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom hur du placerar dina pengar.

Vi förvaltar din premiepension

På Pensionsmyndighetens fondtorg kan du välja att spara i Monyx fonder till din premiepension. Vårt erfarna förvaltningsteam förvaltar Monyx fonder där målet är att ge våra fondsparare förutsättningarna till en bra premiepension. För att ge våra fondsparare de bästa förutsättningarna till en bra pension, bevakar och analyserar vi dagligen världens finansmarknader. Läs mer om fonderna på www.pensionsmyndigheten.se

Information och nyhetsbrev

Som prenumerant får du ett nyhetsbrev varje månad, där du kan läsa om vår syn på marknadsläget och får veta varför vi väljer att placera fondkapitalet som vi gör.