Inkomstpension

Hur stor din inkomstpension blir beror alltså på hur stor pensionsrätt du har samlat ihop till den dag du går i pension. Pensionsrätterna är grunden för beräkningen av inkomstpensionen. Pensionsrätterna grundas inte bara på arbetsinkomst utan även på inkomst som ersätter arbetsinkomst, som till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning. Tid som du har små barn eller studerar ger också pensionsrätt.