Betydligt mer i plånboken för den som lyckas lite bättre än snittet

Få är medvetna om hur viktigt det är att placera sina pensionspengar. Med det nya pensionssystemet beräknas din allmänna pension bli ungefär 50 procent av lönen. Den som lyckats lite bättre än snittet med sina premiepensionsval kommer att kunna se fram emot åtskilliga tusenlappar extra varje månad att leva på som pensionär. Procenten gör skillnad!

När du arbetar och betalar skatt betalas det in pengar till den allmänna pensionen, som du får från staten. I den allmänna pensionen tjänar du in både inkomstpension och premiepension. I premiepensionen har du möjlighet att placera premien i en av Monyx fonder. I ditt orange kuvert kan du se hur mycket du hittills har sparat in till din allmänna pension.

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Alla som är födda 1938 eller senare tjänar in till sin premiepension. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.