Privat pensionssparande

Den 1 januari 2015 förändrades reglerna för privat pensionssparande med sänkt avdragsrätt för privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS). Under 2016 försvann avdragsrätten helt. Därför är det extra viktigt att se över sitt befintliga sparande – vi hjälper dig.

Läs mer om privat pensionssparande


Din tjänstepension

Du som omfattas av en tjänstepension får mer pengar i plånboken som pensionär utöver den allmänna pensionen.Du kan alltid fråga din arbetsgivare eller facket om du omfattas av en tjänstepension. Om du har en tjänstepension betalar din arbetsgivare in pengar för din tjänstepension. I Sverige har ca nio av tio anställda en tjänstepension.


Din premiepension

På Pensionsmyndighetens fondtorg kan du välja att spara i Monyx fonder till din premiepension. Monyx Strategifonder är speciellt utformade för ett långsiktigt pensionssparande och de förvaltas så att risken i fonderna ska ligga inom ramen för det mål som satts upp för risken i fonden. 

Läs mer om premiepensionen


Pensionens alla delar är viktiga
  • Privat pensionssparande
  • Tjänstepension
  • Den allmänna pensionen
    • Inkomstpension
    • Premiepension

Pensionstriangeln

Pyramiden visar de olika delarna i pensionssystemet. Hur stora de olika delarna är i just ditt pensionssparande eller om alla delar finns med är individuellt för dig.

Faktorer som påverkar din pension

Det är flera faktorer som påverkar hur stor din framtida pension kan bli. Din allmänna pension grundas på de inkomster du har under hela livet, liksom hur dina premiepensionsfonder utvecklas. Din tjänstepension har du genom din arbetsgivare och ditt privata pensionssparande ansvarar du för själv. Läs mer hur vi kan hjälpa dig eller ring oss på 08-509 00 700 så berättar vi mer.