Att börja fondspara

Att spara i fonder är enkelt, passar alla åldrar och är ett bra sparalternativ som ger möjlighet till avkastning.

Vi placerar andra människors pengar och det är ett förtroendefullt och värdefullt uppdrag. Vi är ödmjuka för förtroendet att förvalta kapitalet i den eller de fonder som du som kund har valt, och det är något som vi medarbetare har med oss varje dag i arbetet.

Rätt risknivå i ditt sparande

En viktig del när man väljer fond är en konkurrenskraftig förvaltningsavgift, men det är lika viktigt att jämföra avkastningen i fonden. Den avkastning som visas är alltid efter att förvaltningsavgiften är avdragen. Det innebär att fonder som jämförs och har samma avkastning är lika bra för fondspararen ur ett avkastningsperspektiv. Men avkastning är inte allt, kanske ännu viktigare är att du har rätt risknivå i ditt sparande. Just risk är något som vi på Monyx brinner för. Våra förvaltare arbetar hela tiden med att placera våra kunders sparande för att maximera möjligheten till hög avkastning utifrån kundens valda risknivå.


Börja fondspara hos Monyx

Monyx erbjuder fondsparande på fondkonto och investeringssparkonto (ISK) i samarbete med Hjerta, ett av Sveriges största rådgivningsföretag. Här sparar du i Monyx alla fonder, samt ytterligare ca 1 800 fonder från olika förvaltare.

Läs mer om våra fonder här