Monyx erbjuder fondsparande på fondkonto och investeringssparkonto (ISK) i samarbete med Hjerta, ett av Sveriges största rådgivningsföretag. Här sparar du i Monyx alla fonder, samt ytterligare ca 1 800 fonder från olika förvaltare.


Riskinformation: Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.