Spara till dina drömmar

Att spara till sina drömmar kan ta olika lång tid. Vissa drömmar tar inte så lång tid att spara till, andra kräver längre spartid. Vi erbjuder fonder med olika riskprofil och inriktning. Välj mellan våra aktiefonder, vår räntefond, vår tillväxtmarknadsfond eller våra Strategifonder.

Läs mer om våra fonder


Prisvärda försäkringar

När något oförutsett händer är det bra att ha ett försäkringsskydd för dig och dina närmaste som skydd i vardagen. I samarbete med försäkringsbolaget If erbjuder vi bra gruppupphandlade försäkringar till en lägre premie jämfört med en försäkring som du tecknar individuellt.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig


Din premiepension

På Pensionsmyndighetens fondtorg kan du välja att spara i Monyx fonder till din premiepension. Monyx Strategifonder är speciellt utformade för ett långsiktigt pensionssparande och de tar hänsyn till din önskade risknivå. 

Läs mer om premiepensionenVi kan hjälpa dig

Vi gasar med aktier och bromsar med räntor och alternativa tillgångsslag

Vi kallar vår förvaltningsmodell för riskstyrd förvaltning och den används bara i strategifonderna. Den innebär att vi strävar efter att fondens faktiska risk ska ligga så nära den givna målrisken som möjligt.

Läs mer om vår förvaltningsmodell