Vanliga frågor
Fondsparande

 • Var kan jag se andelskurserna för fonderna?

  Kurserna redovisas i så gott som samtliga dagstidningar och uppdateras dagligen i fondlistan här på vår hemsida.

 • Var kan jag investera eller spara i Monyx fonder?

  Du kan spara i Monyx fonder via våra externa distributörer, se fondplattformar här: Monyx distributörer.

 • Hur skiljer sig Monyx Strategifonder från andra fonder?

  Våra strategifonder förvaltas enligt vår riskstyrda förvaltningsmodell. Det innebär att en förutbestämd målrisk för fonden är utgångspunkten i förvaltningen. Vi strävar efter att fondens faktiska risk ska ligga så nära den förutbestämda målrisken som möjligt och ska ligga inom den riskkorridor inom vilken varje fonds faktiska risk normalt tillåts röra sig över tid.

  Genom våra strategifonder får du ett sparande med en god riskspridning mellan olika tillgångsslag. Du väljer målrisk och våra förvaltare tar sedan fram den optimala fördelningen av tillgångar för att du ska få en så bra avkastning som möjligt, utifrån fondens målrisk.

 • Har du frågor om Monyx fonder, kontakta oss på formedlarservice@monyx.se eller via telefon, 08-509 00 770.Försäkringar