Styrelse

Peter Reedtz, Styrelseordförande

 • Ägare och VD för Asset Allocation Instituttet (Danmark)
 • Bred erfarenhet av positioner inom den finansiella sektorn i Danmark, bland annat som fondchef, investeringsdirektör och bankdirektör
 • Styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal finansiella verksamheter i Danmark, Sverige och Luxemburg
 • Styrelseledamot i NewCap Holding A/S (Danmark), som är moderbolag till Monyx Asset Management AB
 • Magisterexamen i finansiering från Aarhus Universitet. Ordförande i Asset Allocation Committée i Den Danska Finansanalytikerföreningen samt examinator vid Copenhagen Business School och Aarhus Universitet.

Henrik Engsner, Styrelseledamot

 • Ansvarig konsult på Russel Reynolds Associates för finansiella tjänster
 • Tidigare arbetserfarenhet från Carnegie, SEB Tryggliv, McKinsey samt Spencer Stuart
 • Magister i teknisk fysik och därefter en MBA-examen

Peter Steen Christensen, Styrelseledamot

 • CEO/VD för NewCap Holding A/S
 • Statsauktoriserad Revisor och många års erfarenhet som partner i revisionsverksamhet (Danmark)
 • Styrelseledamot i finansiella bolag i Danmark
 • Executive MBA, Copenhagen Business School

Ole Rosholm Pedersen, Styrelseledamot

 • Affärsutvecklingsdirektör och del av ledningsgruppen i Newcap Holding A/S
 • Flera års erfarenhet i den finansiella sektorn med att utveckla och leda företag inom retail banking, kapitalförvaltning, fonddistribution och liv- och pensionsförsäkring på den nordiska marknaden
 • Mastersexamen i ekonomi från Århus Universitet

Johan Wagman, Styrelseledamot

 • Koncernchef Monyx
 • Har verkat i finans- och försäkringsbranschen sedan 1990 i ledande befattningar inom Folksam med positioner som verkställande direktör och marknadsdirektör inom Folksam
 • IFU