Styrelseinformation

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden. Styrelsens består av fyra ledamöter med styrelseordförande inkluderad. En av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget. 

När Bolaget tillsätter nya styrelseledamöter vänder sig Bolaget till nätverk och/eller externt rekryteringsbolag. Ytterligare information om styrelseledamöterna inklusive information om andra styrelseuppdrag finns tillgängligt på Bolagets hemsida. 

Mångfald

Bolaget ser fördelar med att ha en diversifierad styrelse och ser mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Bolaget ska därför vid tillsättningen av styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vid tillsättningen av styrelseledamöter, exempelvis ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid tillsättande av styrelseledamöter och granskning av styrelsens sammansättning beaktas särskilt erfarenhet av den typ av verksamhet som Bolaget bedriver och att Bolagets styrelse i sin helhet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda Bolaget.

 

Peter Elam Håkansson, Styrelseordförande

Peter Elam Håkansson är ansvarig för investeringsverksamheten på East Capital. Han har tilldelats guldstjärna som bästa fondförvaltare från Morningstar och Dagens industri fem gånger, samt mottagit ett stort antal fondutmärkelser från Lipper för framgångsrik fondförvaltning tillsammans med sina mångkulturella team i Hongkong, Dubai, Moskva och Stockholm. Under perioden 2000-2009 var East Capital Ryssland, bolagets flaggskeppsfond, den publikt handlade fond i världen som visat bäst avkastning, 1565% i USD (källa: Morningstar).

Peter är styrelseledamot i ett antal East Capital-bolag, liksom i Atlantic Grupa i Kroatien samt i Bonnier Business Press och Inter Peace Sweden. Han är också styrelseordförande i Swedish Music Hall of Fame.

Innan Peter grundade East Capital hade han en rad ledande befattningar på Enskilda Securities i London, Paris och Stockholm. Hans senaste uppdrag var som aktiechef och chef för omvärldsanalys.

Peter har en magisterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm, och har också studerat vid l’EDHEC i Lille. Han talar svenska, engelska och franska.

 

Albin Rosengren, Styrelseledamot

Albin, svensk medborgare, började arbeta på East Capital under 2001 som analytiker. Han har sedan 2004 arbetat som försäljningschef med utveckling av gruppens globala distributionsstrategier vilka består av en blandning av direktkunder, tredjepartskanaler och topprankade institutioner.

Albin har en examen från Handelshögskolan i Stockholm, har studerat ekonomi och ledarskap vid Lunds universitet samt vid London School of Economics. Han talar flytande svenska och engelska och kommunicerar bra på tyska.

 

Magnus Lekander, Styrelseledamot