Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel. Den nya marknadsmissbruksförordningen (MAR) reglerar förfarandet och hanteringen av information och insiderinformation i samband med marknadssonderingar.

Monyx har utsett nedanstående fondförvaltare som kontaktpersoner för marknadssonderingar. 

 
Följande fondförvaltare är behöriga att ta emot marknadssonderingar:
Aktiemarknaden - Norden Marcus Swenning
Aktiemarknaden - Globalt Tom Santamaria Olsson
Räntemarknaden Peter Gummesson
Räntemarknaden Stefan Pari