Ledning Monyx Asset Management AB

 

Maria Schäder, Vd

 • Vd för Monyx Asset Management
 • Har verkat i finansbranschen sedan 2000 i olika ledande befattningar inom SEB Private Banking, SEB Merchant Bank, Fidelity International, Swedbank Robur och Monyx
 • Magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet

 

Peter Gumemesson, CIO

 • CIO samt portföljförvaltare och ansvarig för ränteförvaltningen på Monyx Kapitalförvaltning 
 • Har verkat i finansbranschen som analytiker och förvaltare sedan 1997 i olika positioner på Nordbanken Trading, Öhman Kapitalförvaltning och Skandia
 • Ekonomie Magisterexamen från Uppsala Universitet med inriktning mot nationalekonomi

 

Mikael Björn, COO

 • Ansvarig för den operativa verksamheten inom Monyx Asset Management
 • Har verkat sedan 1995 inom bank och fondbranschen i ledande befattningar på Kaupthing och SEB
 • Civilekonomexamen från Örebro Universitet

 

Marie Johansson, Verksamhetsutvecklare & 1st Line Compliance

 • Ansvarar för verksamhetsutveckling inom Monyx Asset Management
 • Har verkat inom fond- och finansbranschen sedan 2001 i olika positioner inom SEB bland annat inom Trading and Capital markets och SEB Fund Services i Luxemburg 
 • Examen i beteendevetenskap, nationalekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen från Linköpings Universitet