Ledning Monyx Asset Management AB

Maria Schäder, Vd

  • Vd för Monyx Asset Management
  • Har verkat i finansbranschen sedan 2000 i olika ledande befattningar inom SEB Private Banking, SEB Merchant Bank, Fidelity International, Swedbank Robur och Monyx
  • Magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet

Peter Gummesson, CIO

  • CIO samt portföljförvaltare och ansvarig för ränteförvaltningen på Monyx Kapitalförvaltning 
  • Har verkat i finansbranschen som analytiker och förvaltare sedan 1997 i olika positioner på Nordbanken Trading, Öhman Kapitalförvaltning och Skandia
  • Ekonomie Magisterexamen från Uppsala Universitet med inriktning mot nationalekonomi

Mikael Björn, COO

  • Ansvarig för den operativa verksamheten inom Monyx Asset Management
  • Har verkat sedan 1995 inom bank och fondbranschen i ledande befattningar på Kaupthing och SEB
  • Civilekonomexamen från Örebro Universitet