Kapitaltäckning
Monyx kapitaltäckning 20151231
Monyx kapitaltäckning 20160331
Monyx kapitaltäckning 20160630
Monyx kapitaltäckning 20160930
Monyx kapitaltäckning 20161231
Monyx kapitaltäckning 20170331
Monyx kapitaltäckning 20170630
Monyx kapitaltäckning 20170930
Monyx kapitaltäckning 20171231
Monyx kapitaltäckning 20180331
Monyx kapitaltäckning 20180630
Monyx kapitaltäckning 20180930
Monyx kapitaltäckning 20181231
Monyx kapitaltäckning 20190331
Ersättningar
Information om ersättningar - Monyx 2015
Information om ersättningar - Monyx 2016
Information om ersättningar - Monyx 2017
Information om ersättningar - Monyx 2018