Vi skapar värden

På Monyx vill vi ge våra kunder en värdefullare framtid.

Om Monyx

För en värdefullare vardag och framtid

Monyx vision är att vara det självklara valet inom kapitalförvaltning, förmedlad rådgivning och försäkring.

Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder samt konkurrenskraftiga försäkringspaket. Monyx har ca 50 medarbetare och förvaltar ca 30 miljarder.

Vår bolagsstruktur

Verksamheten under Monyx varumärke bedrivs i Monyx AB (556777-6231) och i värdepappersbolaget Monyx Asset Management AB (556643-6209). Monyx Asset Management AB har tillstånd från Finansinspektionen.

Monyx AB är hundraprocentig ägare i Factor Insurance Brokers AB (556771-4315) samt delägare i Nordic Broker Association AB, (556714-0610), Hjerta Sverige AB, (556752-2122), Svenska Försäkringsrådgivarna AB (556817-3487) och Norrfinans och Försäkring AB (556657-1286). 

Monyx ägare

Monyx ägs till 100 procent av NewCap Holding A/S (CVR nr: 13 25 53 42) som är noterat på Köpenhamns Fondbörs.

Här kan du följa aktiekursen för NewCap Holding A/S >>

Fondbolagens förening

Monyx är medlem i Fondbolagens förening och följer svensk kod för fondbolag, vars syfte är att värna förtroende och främja en sund fondmarknad.

Läs mer på Fondbolagens förenings webbplats www.fondbolagen.se.

Vi stödjer Rädda Barnen

Rädda Barnens mångåriga insatser för utsatta barn gör stor skillnad och vi på Monyx är med och bidrar som Företagsvän i detta viktiga arbete.

Vi delar Rädda Barnens uppfattning att inget barn ska behöva fara illa i Sverige och i världen. Många av våra medarbetare har egna barn och är stolta att arbeta i ett företag som är med och bidrar för att göra en hård värld lite mjukare för behövande barn.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Läs om Rädda Barnens arbete.