Vi skapar värden

På Monyx vill vi ge våra kunder en värdefullare framtid.

Om Monyx

Monyx förvaltar UCITS-fonder med legal hemvist i Luxembourg, och har ett förvaltat kapital om ca 14 miljarder kronor. Vi är ett dedikerat team om 11 medarbetare.

Vår bolagsstruktur

Verksamheten under Monyx varumärke bedrivs i Monyx Asset Management AB (556643-6209). Monyx Asset Management AB har tillstånd från Finansinspektionen.

Monyx ägs till 100 procent av East Capital Holding AB (556584-9899).

Fondbolagens förening

Monyx är medlem i Fondbolagens förening och följer svensk kod för fondbolag, vars syfte är att värna förtroende och främja en sund fondmarknad.

Läs mer på Fondbolagens förenings webbplats www.fondbolagen.se.