Vi skapar värden

På Monyx vill vi ge våra kunder en värdefullare framtid.

Om Monyx

För en värdefullare vardag och framtid

Monyx vision är att vara det självklara valet inom kapitalförvaltning.

Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder och förvaltar ett kapital om ca 14 miljarder kronor. Vi är ett dedikerat team om 12 medarbetare. 

Vår bolagsstruktur

Verksamheten under Monyx varumärke bedrivs i Monyx Asset Management AB (556643-6209). Monyx Asset Management AB har tillstånd från Finansinspektionen.

Monyx ägs till 100 procent av East Capital Holding AB (556584-9899).

Fondbolagens förening

Monyx är medlem i Fondbolagens förening och följer svensk kod för fondbolag, vars syfte är att värna förtroende och främja en sund fondmarknad.

Läs mer på Fondbolagens förenings webbplats www.fondbolagen.se.

Vi stödjer Rädda Barnen

Rädda Barnens mångåriga insatser för utsatta barn gör stor skillnad och vi på Monyx är med och bidrar som Företagsvän i detta viktiga arbete.

Vi delar Rädda Barnens uppfattning att inget barn ska behöva fara illa i Sverige och i världen. Många av våra medarbetare har egna barn och är stolta att arbeta i ett företag som är med och bidrar för att göra en hård värld lite mjukare för behövande barn.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Läs om Rädda Barnens arbete.