• 9/12/2019

  Monyx förvaltningskommentar augusti 2019 – Ostadiga marknader

  Globala aktiemarknader försvagades i augusti. Ett brett globalt aktieindex sjönk med drygt 2 procent under månaden. I svenska kronor var globala aktier i stort sett oförändrade under månaden, eftersom den svenska kronan försvagades i augusti.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 8/15/2019

  Monyx förvaltningskommentar juli 2019 – Lugnet före stormen

   Utvecklingen på världens aktiemarknader var relativt lugn under juli. Ett brett globalt aktieindex var i stort sett oförändrat under månaden. I svenska kronor steg emellertid globala aktier med knappt 4 procent, eftersom den svenska kronan stärktes i juni.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 7/8/2019

  Monyx förvaltningskommentar juni 2019 – Starkare aktiemarknader

   Efter en svag majmånad återvände den positiva tonen på världens aktiemarknader i juni. Ett brett globalt aktieindex steg med drygt 6 procent under månaden. I svenska kronor blev uppgången något mindre, drygt 4 procent, eftersom den svenska kronan stärktes i juni.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 6/13/2019

  Monyx förvaltningskommentar maj 2019 – Svagare aktiemarknader

   Den positiva tonen på världens aktiemarknader bröts i maj och världens aktiemarknader föll under månaden. Ett brett globalt aktieindex sjönk med knappt 6 procent i maj.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 2/14/2019

  Monyx förvaltningskommentar januari 2019 – Stark inledning på det nya börsåret

  Börsåret 2019 fick en positiv inledning med stigande kurser på världens aktiemarknader. Sammantaget steg ett brett globalt aktieindex med drygt 8 procent i januari mätt i lokala valutor.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 2/8/2019

  Med anledning av Pensionsmyndighetens information 2019-02-08

  Idag har Pensionsmyndigheten meddelat att befintligt avtal för Monyx fonder upphör eftersom befintlig avtalspart (Nordic Fund Services) inte lämnat in någon ansökan om fondavtal för Monyx fonder.


  Läs hela nyheten
 • 1/30/2019

  Summering av börsåret 2018 och framtidsutsikter för 2019

  Börsen är en vintersport. Vilka faktorer och sektorer som är i fokus börsåret 2019 får vi veta i intervjun med Marcus Swenning och Peter Gummesson på Monyx Asset Management.


  Läs hela nyheten
 • 1/22/2019

  Svar på Småspararguidens frågor 2019-01-22

  Vi har fått några frågor från Småspararguiden som vi har besvarat. Du kan ta del av frågorna och våra svar nedan. Frågorna besvaras med förbehåll för att vissa frågeställningar omgärdas av sekretess, antingen för att Monyx Asset Management har krav på att upprätthålla likabehandlingsprincipen, att vissa förhållanden omgärdas av åtaganden gentemot andra avtalsparter, samt att vissa uppgifter utgör företagshemligheter som inte ska spridas.


  Läs hela nyheten
 • 1/16/2019

  Monyx förvaltningskommentar december 2018 – Dyster avslutning på skakigt börsår

  Börsåret 2018 fick en dyster avslutning med fallande kurser på världens aktiemarknader.Nedgången skedde mot bakgrund av generellt höga värderingar. Samtidigt påverkades marknaderna negativt av bland annat svagare ekonomisk statistik i Europa, politisk oro kring förhandlingarna kring det brittiska EU-utträdet, och av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 1/10/2019

  Kommentar till DN:s artikel om Monyx den 9 januari

  Här kan du ta del av Monyx kommentar till Dagens Nyheters artikel per den 9 januari 2019. Läs mer här >>


  Läs hela nyheten
 • 12/12/2018

  Presssmeddelande: NewCap avyttrar huvuddelen av den svenska verksamheten

  NewCap Holding A/S avyttrar fondverksamheten, Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A, till East Capital Holding. Delar av rådgivar- och förmedlarverksamheten avyttras till Söderberg & Partners.


  Läs hela nyheten
  • Pressmeddelande

 • 12/10/2018

  Monyx förvaltningskommentar november 2018 – Fortsatt skakiga marknader

  Den skakiga utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte under november. Marknaderna påverkades av bland annat politisk oro kring förhandlingarna om det brittiska EU-utträdet, och av handelsförhandlingar mellan USA och Kina.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 12/10/2018

  Sänkta förvaltningsavgifter för fyra av Monyx Strategifonder

  Nu gör vi Monyx fonder ännu mer attraktiva och konkurrenskraftiga genom att sänka förvaltningsavgifterna för fyra av fem Strategifonder.De nya, lägre avgifterna började gälla från och med 1 januari 2019 och avser:Monyx Strategi Balanserad – ny förvaltningsavgift 1,30% (tidigare 1,50%)Monyx Strategi Sverige/Världen – ny förvaltningsavgift 1,40% (tidigare 1,90%)Monyx Strategi Världen - ny förvaltningsavgift 1,40% (tidigare 1,90%)Monyx Strategi Offensiv - ny förvaltningsavgift 1,40% (tidigare 1,90%)– Sänkningen av förvaltningsavgifterna är ett led i att säkerställa ett attraktivt fonderbjudande till våra kunder.


  Läs hela nyheten
 • 11/12/2018

  Monyx förvaltningskommentar oktober 2018 – Sämsta börsmånaden på sex år

  Aktier sjönk på bred front under månaden. För de globala aktiemarknaderna blev oktober den svagaste månaden sedan 2012 där ett brett globalt aktieindex sjönk nära 8 procent i lokala valutor i månaden.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 10/9/2018

  Monyx förvaltningskommentar september 2018 – Starkare krona, högre räntor

  Aktiemarknaderna var överlag stabila i september. I lokal valuta steg ett brett globalt aktieindex med knappt 0,5 procent under månaden. Mätt i svenska kronor däremot sjönk ett globalt index med drygt 2,5 procent, eftersom den svenska kronan stärktes i september.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 9/10/2018

  Monyx förvaltningskommentar augusti 2018 – Svagare krona

  De globala aktiemarknaderna stärktes något i augusti. I lokal valuta steg ett brett globalt aktieindex med knappt 1 procent under månaden. I svensk valuta var ökningen större och ett världsindex steg med runt 5 procent, eftersom den svenska kronan försvagades i augusti.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 9/7/2018

  Monyx Svenska Aktier en av de bättre Sverigefonderna i år

  Monyx Svenska Aktier fortsätter att visa stark utveckling sedan vi senast i maj intervjuade Marcus Swenning om utvecklingen i fonden. Alltsedan årsskiftet till 2018-08-31 har fonden avkastat 12,5 procent till sina fondsparare, att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 9 till 11,5 procent under samma period.


  Läs hela nyheten
 • 7/19/2018

  Halvårsintervju: Svenska börsbolag gynnas av den svaga kronan

  Ett samtal om första halvåret 2018 ur Monyx förvaltningsperspektivDen svaga kronan gynnar svenska börsbolag på den relativt attraktivt värderade svenska aktiemarknaden.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 7/9/2018

  Monyx förvaltningskommentar juni 2018

  Oro för handelskrigVärldens aktiemarknader försvagades något i juni. Aktiemarknaderna tyngdes framför allt av ökad oro för ett handelskrig mellan USA och resten av världen.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 6/12/2018

  Monyx förvaltningskommentar maj 2018

  Italiensk oro tyngde europeiska marknaderVärldens aktiemarknader utvecklades åt olika håll under maj. Ett globalt aktieindex steg något under månaden och den amerikanska aktiemarknaden fortsatte stärkas.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 5/11/2018

  Positiv utveckling i Monyx Svenska Aktier

  Monyx Svenska Aktier har haft en positiv utveckling sedan årsskiftet med en avkastning på 7,4 procent (NAV-kurs 2018-05-07) att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 4,6 till 6,1 procent under samma period.


  Läs hela nyheten
 • 5/11/2018

  Monyx förvaltningskommentar april 2018 – Starka marknader, svag krona

  Starka marknader, svag kronaUtvecklingen på världens aktiemarknader var övervägande positiv i april. Sammantaget steg ett globalt aktiemarknadsindex med drygt 1 procent i lokal valuta under månaden.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 4/11/2018

  Monyx förvaltningskommentar mars 2018 - Fortsatt osäkra marknader

  Fortsatt osäkra marknaderDen ostadiga utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte i mars. Sammantaget föll ett globalt aktiemarknadsindex med drygt två procent under månaden.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 3/12/2018

  Monyx förvaltningskommentar februari 2018: Skakiga marknader

  Skakiga marknaderEfter en positiv inledning under årets första månad föll aktiemarknaderna i början av februari. Nedgången kom efter att marknadsräntorna stigit efter att amerikansk arbetsmarknadsstatistik visat på oväntat hög löneökningstakt.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 2/16/2018

  Monyx förvaltningskommentar för januari 2018 – Lugnet före stormen?

  Kraftig nedgång första delen av februari Trenden från 2017 med positiv utveckling på världens finansiella marknader fortsatte i januari. Sammantaget steg globala aktiemarknader med knappt 2 procent mätt i svenska kronor.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 1/15/2018

  Förvaltningskommentar för år 2017

  2017 - synkroniserad tillväxt och låg volatilitet 2017 var ännu ett starkt år på finansmarknaderna, som i motsats till 2016 präglades av låg och sjunkande volatilitet.


  Läs hela nyheten
 • 12/21/2017

  Året som gått: Starkare konjunktur och positiva marknader

  En bred konjunkturuppgång är en förklaring till den positiva utvecklingen under fondåret som gått.Under ett samtal med Peter Gummesson (PG), t.f. Förvaltningschef och Tom Santamaria Olsson (TSO),ansvarig för globala aktieinvesteringar, summerar vi året som gått och tittar in i framtiden för att sevad 2018 har att erbjuda.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 12/11/2017

  Monyx förvaltningskommentar för november 2017

  Blandad utveckling på världens aktiemarknader Världens aktiemarknader hade blandad utveckling i november. Sammantaget steg det globala aktieindexet MSCI World med 2 procent mätt i svenska kronor.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 11/13/2017

  Monyx förvaltningskommentar för oktober 2017

  Börsbolagens positiva kvartalsrapporter satte tonen i marknaden Oktober månad har framför allt präglats av börsbolagens rapporter avseende det tredje kvartalets utveckling.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 10/10/2017

  Monyx rekryterar Mats Jarl till Affärsområdeschef Företag & Individer

  Monyx stärker organisationen genom att rekrytera Mats Jarl, tidigare vd och grundare av rådgivningsföretaget Svenska Försäkringsrådgivarna. Mats Jarl har på kort tid byggt upp ett rådgivningsföretag med fokus på att erbjuda professionell rådgivning mot privatkunder.


  Läs hela nyheten
  • Pressmeddelande

 • 10/10/2017

  Förvaltningskommentar för september 2017

  Varken orkaner eller hård politisk retorik påverkade den positiva trenden i marknadenVi har i de senaste månadsbreven skrivit om de ökade politiska spänningarna i världen och den dämpande effekt de politiska svängningarna i världen har haft på de finansiella marknaderna sedan halvårsskiftet.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 10/4/2017

  Vi söker en Compliance Officer

  Nu söker vi på Monyx en Compliance Officer. Du erbjuds en intressant tjänst i en trivsam, modern och snabbfotad organisation som utvecklas i takt med marknaden.Du ansvarar för regelefterlevnad för rådgivningsdelarna inom koncernens verksamhet.


  Läs hela nyheten
 • 10/4/2017

  Vi söker en Chefsjurist

  Nu söker vi på Monyx en Chefsjurist. Du erbjuds en intressant tjänst i en trivsam, modern och snabbfotad organisation som utvecklas i takt med marknaden. Som chefsjurist på Monyx arbetar du brett och är ansvarig för den legala rådgivningen till såväl ledning som verksamhet.


  Läs hela nyheten
 • 9/13/2017

  Förvaltningskommentar för augusti 2017

  Geopolitiska spänningar och amerikansk politik i fokusVärldens finansiella marknader har den senaste månaden präglats av framför allt amerikansk politik och geopolitiska spänningar i världen.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 9/13/2017

  Med en energi som få

   Det första intrycket är viktigare än man tror. Kristina Björlin är oftast en av de första personerna som våra besökare möter när de kommer till Monyx. I snart fem år har Kristina arbetat i receptionen på fondförvaltningsbolaget Monyx och vi har bett om en pratstund om hur hon ser på livet, jobbet och pensionen.


  Läs hela nyheten
 • 8/18/2017

  Förvaltningskommentar för juni och juli 2017

  De amerikanska börsbolagen överraskade positivtSommarmånaderna juni och juli har varit en bra period för aktier i allmänhet. Det beror framför allt på de starka bolagsrapporterna som presenterats för marknaderna avseende företagens utveckling under årets andra kvartal.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 7/7/2017

  Summering av första halvåret 2017 ur ett fondperspektiv

  I ett samtal som ägde rum i början av juli summerar Johan Hinas, förvaltningschef på Monyx, och Peter Gummesson, ränteförvaltare, utvecklingen det första halvåret i år.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 7/5/2017

  Monyx Strategi Trygghet byter namn till Monyx Strategi Försiktig

  Den 1 augusti 2017 byter vi namn på fonden Monyx Strategi Trygghet. Det nya namnet blir Monyx Strategi Försiktig. Konsumentverket har gjort bedömningen att fondnamn inte ska innehålla ordet ”Trygghet” eftersom det kan riskera att vilseleda konsumenter som i så fall skulle kunna få intrycket av att det inte föreligger några risker eller bara begränsade risker vid investering i en sådan fond.


  Läs hela nyheten
 • 6/14/2017

  Förvaltningskommentar för maj 2017

  Valresultatet i Frankrike gav lugn och högre riskaptitUnder inledningen av maj vann Emmanuel Macron slutligen det franska presidentvalet under den andra valomgången. Valresultatet var väntat men utgången gav ändå investerare ett lugn och gav stöd för högre riskaptit under månadens första hälft.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 6/12/2017

  Roliga och billiga semestertips

  Har du redan planerat in sommarens semesteraktiviteter? Om inte så kommer här några roliga och billiga semestertips för dig och familjen att ta till när fantasin tryter och om sommarvädret spelar oss ett spratt.


  Läs hela nyheten
 • 5/16/2017

  Monyx förvaltningskommentar för april 2017

  Det franska presidentvalet höll marknaden i sitt greppI det förra månadsbrevet berättade vi om den nederländska valutgången som visade upp ett resultat som uppfattades positivt av de finansiella marknaderna då den sittande regeringen fick fortsatt förtroende.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 5/5/2017

  Räntorna på väg uppåt – så hanterar förvaltarna läget

  Stefan Pari och Peter GummessonEfter flera år av extremt låga räntor började ränteläget vända uppåt under andra halvan av förra året. Monyx Kapitalförvaltnings ränteförvaltare, Peter Gummesson och Stefan Pari, berättar i en intervju för ”Investeringstipset” om hur de hanterar de stigande räntorna och varför de undviker svenska fastighetsbolag.


  Läs hela nyheten
 • 4/11/2017

  Monyx förvaltningskommentar för mars 2017

  Val i Nederländerna och kommande val i FrankrikeDen senaste månaden har bjudit på ett val i Nederländerna, som slutade med att den sittande regeringen fick vara kvar.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 3/7/2017

  Monyx förvaltningskommentar för februari 2017

  Högre riskaptit gav positiv utveckling för världens börserInvesterarnas något avvaktande hållning till aktier och andra riskfyllda tillgångar under årets första månad vändes totalt redan under inledningen av februari.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 3/3/2017

  Monyx ny Investment Manager för Atlasfonderna

  Från och med den 1 mars 2017 tar Monyx Asset Management AB över funktionen som Investment Manager från Cerberus AB för fonderna Atlas Defensiv och Atlas Offensiv.De två förvaltarna Henrik Kwarnmark och Peter Källström på Cerberus fortsätter att förvalta de två Atlas-fonderna hos Monyx med tillika-anställning på Cerberus AB och Monyx Asset Management AB.


  Läs hela nyheten
 • 2/22/2017

  Nu namnändrar vi Monyx Financial Group AB till Monyx Asset Management AB

  Vi vill informera om att vi byter namn på vårt värdepappersbolag Monyx Financial Group AB till Monyx Asset Management AB. Det gör vi för att tydliggöra att det är inom Monyx Asset Management AB som vi bedriver vår kapitalförvaltning, där vi har förtroendet att förvalta cirka 30 miljarder kronor i åtta fonder för våra fondsparare.


  Läs hela nyheten
 • 2/21/2017

  Två av Monyx fonder ändrar fondbestämmelserna varav en byter namn

  Monyx Strategi Offensiv blir en aktiefondDen 20 februari 2017 ändrades fondbestämmelserna för fonden Monyx Strategi Offensiv. Fonden som har varit en blandfond, d v s har haft en blandning av aktier och räntor i sin placering, kommer i fortsättningen att investera minst 90 procent i aktier.


  Läs hela nyheten
 • 2/15/2017

  Johan Wagman med på Terminsstart Pension om MiFID 2

  Idag vid lunchtid deltog Johan Wagman i panelen på Terminsstart Pension på Grand hotel. Ämnet var: MiFID 2 - gör det någon skillnad? Samtalet på scenen handlade bland annat om konsumentskydd, framtidens rådgivning och produkter.


  Läs hela nyheten
 • 2/9/2017

  Monyx förvaltningskommentar för januari 2017

  USA:s nya politik skapar förhöjd osäkerhet i marknaden2017 års första månad är avslutad och det kan nu konstateras att USA sedan mitten av januari har fått en ny president.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 2/8/2017

  Intervju om vår aktieförvaltning i Investeringstipset

  Nu är artikeln i ”Investeringstipset” publicerad med våra aktieförvaltare Tom Santamaria Olsson och Marcus Swenning. De bjuder på sin kunskap och syn på aktieförvaltning och berättar om inriktningen i aktieförvaltningen i Monyx fonder generellt och specifikt i Monyx Svenska Aktier.


  Läs hela nyheten
 • 1/12/2017

  Monyx förvaltningskommentar för december 2016

  FED annonserade tre kommande styrräntehöjningar under 2017Den sista månaden för året präglades främst av marknadernas väntan på den amerikanska centralbankens (FED) möte som inföll i mitten av månaden.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 1/10/2017

  Monyx rekryterar Kamilla Rubino som Key Account Manager

  Monyx utökar säljteamet inom förmedlad affär genom rekryteringen av Kamilla Rubino som Key Account Manager. Kamilla Rubino har gedigen kunskap och erfarenhet från fond- och försäkringsbranschen från sin tid på Folksam.


  Läs hela nyheten
  • Pressmeddelande

 • 12/29/2016

  Vi förlänger horisonten - ett samtal om 2016

  Året slutar positivt för Monyx fonder efter en tuff start. I ett samtal med Johan Hinas (JH), Förvaltningschef och Peter Gummesson (PG), Ansvarig förvaltare för Monyx Aktiv Ränta ser de tillbaka på året som gått och hur den politiska arenan med USA-val och Brexit påverkade börsutvecklingen och Monyx fondförvaltning.


  Läs hela nyheten
 • 12/20/2016

  Vi fortsätter att stödja Rädda Barnen

  Som Företagsvän till Rädda Barnen bidrar vi till att barn i Sverige och över hela världen ska få en tryggare barndom och en bra framtid. Rädda Barnen agerar blixtsnabbt vid krig och katastrofer och planerar långsiktigt för att skapa hållbara förändringar för barn.


  Läs hela nyheten
 • 12/12/2016

  Hur gör man när det är dags att gå i pension?

  Många fondsparare som sparar till pensionen och som närmar sig pensionsåldern har praktiska frågor om hur man går tillväga inför pensionen. Därför frågade vi Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten som är expert på området och som år 2014 utsågs till Årets pensionsspecialist.


  Läs hela nyheten
 • 12/12/2016

  Monyx förvaltningskommentar för november 2016

  Fortsatt positivt på världens aktiemarknaderInvesterare fortsatte att köpa aktier och samtidigt sälja statsobligationer under november. Den amerikanska dollarn har stärkts ytterligare framför allt som en funktion av förväntningarna om en räntehöjning av den amerikanska centralbanken i mitten av december.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 12/2/2016

  Marcus Swennings krönika i Investerarbrevet december 2016

  Market timing eller time in the market?Köp på botten och sälj på toppen. Det låter inte så komplicerat, och för många individer är det lockande att jaga snabba vinster och försöka bygga upp en förmögenhet på relativt kort tid genom att vara exponerad mot aktiemarknaden vid rätt tillfällen.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 11/11/2016

  Monyx förvaltningskommentar för oktober 2016

  Relativt stora svängningar under oktober Under oktober var det relativt stora svängningar på världens finansiella marknader och då framför allt på de globala aktiemarknaderna.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 11/10/2016

  Det ska vara enkelt och personligt

  En kulen höstdag i oktober träffades Anna-Carin Torsell som är ansvarig för Privatmarknad på Monyx och Melina Strand för att prata om hur Melina tycker det är att vara kund hos Monyx.


  Läs hela nyheten
 • 11/9/2016

  President Trump – en osäkrare värld med osäkrare marknader

  USA:s näste president heter Donald Trump. Än en gång överraskades världen av ett oväntat valresultat, då de flesta opinionsundersökningarna så sent som på valdagen visade på ett övertag i opinionen för Hillary Clinton.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 11/3/2016

  Trump eller Clinton? Så påverkas ekonomin

  Världens finansmarknader väntar spänt på utfallet i det amerikanska presidentvalet. Monyx Kapitalförvaltnings Peter Gummesson hjälper oss därför att reda ut hur kandidaternas politik egentligen kommer påverka ekonomin, både i USA och världen.


  Läs hela nyheten
 • 10/17/2016

  Monyx förvaltningskommentar för september 2016

  Positiv utveckling i början av månaden vände till nedgångSeptember blev ytterligare en bra månad för riskfyllda tillgångar i allmänhet och för aktier i synnerhet. MSCI World Developed Markets steg med 0,8 procent och MSCI Emerging Markets steg med 1,5 procent.


  Läs hela nyheten
 • 10/13/2016

  Trygghet i fokus när våra kunder sparar till pensionen

  Majoriteten av Monyx privatkunder söker trygghet i sitt sparande där de strävar efter en långsiktig värdeökning av sitt sparkapital via bankkonto och fonder. Det genomsnittliga sparbeloppet uppgår till 2700 kronor per månad.


  Läs hela nyheten
 • 9/19/2016

  Monyx förvaltningskommentar för augusti 2016

  Stigande aktiemarknader i augustiSett över hela augusti fortsatte de globala aktiemarknaderna att stiga. Som exempel steg MSCI Emerging Markets med 2,4 procent, tyska DAX steg med 2,5 procent och svenska OMX30 steg med 2,3 procent.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 9/12/2016

  Vi söker en kvalificerad Redovisningsekonom till Monyx

  Nu söker vi en kvalificerad Redovisningsekonom till Monyx Financial Group, Stockholm. Läs mer om rekryteringen på Jureks webbplats >>Kontaktperson hos Monyx är HR-chef Ewa Attefors Palm.


  Läs hela nyheten
 • 9/9/2016

  Monyx strategifonder firar fem år i september 2016

  För fem år sedan lanserades Monyx strategifonder som genom riskstyrd förvaltning är lämpliga för ett långsiktigt sparande utifrån spararens livssituation. I september i år fyller fonderna fem år.


  Läs hela nyheten
 • 9/5/2016

  Pressmeddelande 2016-09-05: Felaktig information om Monyx innehav i Fingerprint Cards

  Idag har tyvärr felaktig information om Monyx aktieinnehav i Fingerprint Cards publicerats med källa Morningstar. Vi vill med detta pressmeddelande korrigera detta. Det korrekta innehavet i aktien Fingerprint Cards uppgår per idag till 100 000 stycken i vår fond Monyx Svenska Aktier.


  Läs hela nyheten
 • 8/15/2016

  Peter Gummessons krönika i Investerarbrevet augusti 2016

  Vi har haft en hygglig sommar i år. Efter en något regnig juni har vi semesterfirare kunnat glädjas åt sol och värme i juli. På de finansiella marknaderna har utvecklingen under sommaren i viss mån återspeglat väderleken.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 7/15/2016

  En berg- och dalbana - ett samtal om första halvåret 2016

  I ett samtal som ägde rum i början av juli summerar Johan Hinas, förvaltningschef på Monyx, och Stefan Pari, förvaltare av Monyx Aktiv Ränta, utvecklingen det första halvåret i år generellt och hur politiken och omvärlden har påverkat förvaltningen av Monyx fonder specifikt.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 7/11/2016

  Monyx marknadskommentar för juni 2016

   Aktiemarknaderna steg 0,7 procent på global basis i juni och är därmed upp strax över 1 procent i år, mätt i svenska kronor. Europeiska marknader sjönk cirka 5 procent under månaden, till stor del drivet av oron innan och efter den s.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 6/27/2016

  Monyx marknadskommentar med anledning av BREXIT

  Resultatet från torsdagens folkomröstning angående Storbritanniens vara eller icke vara inom den europeiska unionen överraskade generellt de finansiella marknaderna och priserna för riskfyllda tillgångar (aktier) föll kraftigt under framför allt inledningen av fredagens handel.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 6/9/2016

  Monyx marknadskommentar för maj 2016

  Osäkerheten runt den brittiska folkomröstningen om ett eventuellt fortsatt EU-medlemskap satte avtryck på aktiemarknaden som avslutades svagt nedåt på månaden. Börserna i övriga Europa gick generellt bättre där exempelvis stoxx600 och OMXS30 steg med 2,6 respektive 2,2 procent trots relativt dåliga industriproduktionssiffror.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 6/3/2016

  Monyx rekryterar Gunnar Hjertström

  Monyx förstärker förmedlarorganisationen inom koncernen genom att rekrytera Gunnar Hjertström. Han kommer att ansvara för att utveckla affären inom Monyx hel- och delägda dotterbolag inom distribution och förmedling.


  Läs hela nyheten
  • Pressmeddelande

 • 6/3/2016

  Näringslivet tillsammans med förorten i Gallerian fredag 3 juni 2016

  Precis som förra året deltog Monyx på schackeventet i gallerian ”Näringslivet tillsammans med förorten”. Eventet anordnas av Schackakademien med bidrag från sponsorer och är till för att marknadsföra schack som sport bland barn och ungdomar och motverka segregation.


  Läs hela nyheten
 • 5/30/2016

  Monyx deltar i schacktävlingen "Näringslivet möter förorten i schack"

  Fredagen den 3 juni är det dags för en favorit i repris när Schackakademiens schacktävling äger rum i Sergelgallerian i Stockholm. Precis som förra året kommer Mikael Kadri att spela schacktävling i par med barn och ungdomar från förorten.


  Läs hela nyheten
 • 5/27/2016

  Monyx och Solidar etablerar gemensamägt fondbolag specialiserat på alfaförvaltning

  Monyx Financial Group AB och Solidar AB etablerar ett förvaltningshus – AlphaCore Fonder AB. Syftet med verksamheten är att bygga upp en verksamhet med inriktning på alfaförvaltning och utveckling av nya förvaltningsprodukter.


  Läs hela nyheten
  • Pressmeddelande

 • 5/11/2016

  Monyx marknadskommentar för april 2016

  I likhet med föregående månad var april en relativt lugn börsmånad och globala aktier var i stort sett oförändrade. Europeiska börser steg marginellt och Stockholmbörsen, mätt som OMX index, steg cirka 1,4 procent, men har fallit ungefär 3 procent hittills i år.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 4/11/2016

  Monyx marknadskommentar för mars 2016

  Under mars var det, med få undantag, mindre rörelser i europeiska aktieindex. Svenska aktier var inte undantagna utan steg marginellt under månaden. Det var små rörelser trots att ECB sjösatt ett historikt stort penningpolitiskt stödpaket med lägre räntor, stödköp av obligationer och möjligheter för nya lån riktat till europeiska banker.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 3/15/2016

  Nyheter i Monyx gruppförsäkringar från 1 maj 2016

  Anna-Carin Torsell, Chef för Privatmarknad på Monyx och Thomas Nystedt, Account Executive på If. Du som har en gruppförsäkring hos oss per den 1 maj 2016 kommer att omfattas av samtalsstöd som vi nu erbjuder genom vårt samarbete med If och Falck Healthcare.


  Läs hela nyheten
 • 3/13/2016

  Marknadskommentar för februari 2016

  Månaden inleddes med fortsatt stora kurssvängningar likt trenden som vi såg i januari. Aktiemarknaderna handlades nedåt, påverkat av ett fortsatt instabilt oljepris och oro för att den ekonomiska statistiken från USA indikerar viss risk för en kommande lågkonjunktur.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 2/18/2016

  Pressmeddelande om vår rekrytering av Mikael Björn, COO

  Idag går vi ut med ett pressmeddelande om vår rekrytering av Mikael Björn, vår nye COO.Läs pressmeddelandet här >>


  Läs hela nyheten
 • 2/10/2016

  Monyx marknadskommentar för januari månad 2016

   Under förra året i USA gick 26 bolag som finansierat sig på obligationsmarknaden verksamma inom energibranschen i konkurs. Konkurserna kan kopplas till det låga oljepriset och för att sätta det i perspektiv är det fler konkurser än under de tidigare fem åren tillsammans.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 2/9/2016

  En ränteförvaltares vardag

  Stefan Pari arbetar som ränteförvaltare på Monyx sedan juli 2014 och har varit verksam inom finansbranschen sedan 2007. Vi ville veta hur en arbetsdag för en ränteförvaltare ser ut! Följ med Stefan under en dag.


  Läs hela nyheten
 • 2/2/2016

  Krönika februari: 2016 – ett år av osäkerhet för Sverige och världen

  2015 blev ett turbulent år på finansmarknaderna och 2016 har inte börjat bättre. Året inleddes med kraftiga fall i aktier, råvaror och räntor. Och det finns mycket för marknaderna att oroa sig över under året, såväl vad gäller politisk utveckling och konjunktur som penningpolitik.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 1/11/2016

  Monyx marknadskommentar december 2015

  December blev en dyster avslutning på börsåret 2015 med negativ kursutveckling på bred front. De flesta aktiemarknaderna föll med 5-10 procent under de två första veckorna och en anledning  var att ECB inte lyckades att leva upp till marknadens högt ställda förväntningar vid sitt möte i början av december.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 12/28/2015

  Toppar och dalar - ett samtal om 2015

  Det här året har bjudit våra förvaltare på en svängig resa med utmaningar att parera höga toppar och djupa dalar i förvaltningen av fonderna. Mikael Kadri, CIO ser tillbaka på året som gått, hur utvecklingen har varit på finansmarknaden generellt och för Monyx fondförvaltning specifikt.


  Läs hela nyheten
 • 12/17/2015

  God Jul och Gott Nytt År


  Läs hela nyheten
 • 12/9/2015

  Monyx marknadskommentar november 2015

  Under årets näst sista månad stärktes den amerikanska dollarn handelsviktat med 3 procent jämfört med föregående månad. Förstärkningen är primärt kopplad till en allt större sannolikhet för en första räntehöjning av FED under december månad.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 11/10/2015

  Monyx marknadskommentar oktober 2015

   Den svaga inledningen av hösten för riskfyllda tillgångar gjorde en helomvändning under oktober och vissa aktiemarknader uppvisade en av de starkaste uppgångarna på flera år.


  Läs hela nyheten
  • Marknadskommentar

 • 11/4/2015

  Krönika november 2015: Varning för stigande räntor!

  Marknaden överskattar sannolikheten för fler räntesänkningar från Riksbanken. Samtidigt hotar svagare statsfinanser att leda till ett ökat utbud av statsobligationer.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 11/3/2015

  Nu samlar vi hela vår verksamhet under Monyx på nya monyx.se

  Idag lanserar vi vår uppdaterade webbplats monyx.se. Vi lämnar samtidigt varumärket Monetar Pensionsförvaltning och webbplatsen monetar.se och samlar vår verksamhet under varumärket Monyx.


  Läs hela nyheten
 • 10/6/2015

  Monyx förvärvar majoriteten i Norrfinans & Försäkring AB

  Monyx Financial Group AB har förvärvat majoriteten av aktierna i Norrfinans & Försäkring AB, som är ett väletablerat fristående försäkringsförmedlarbolag med verksamhet i Norrbotten.


  Läs hela nyheten
 • 9/4/2015

  Lev livet - Spara nu är nominerad till Svenska Designpriset

  Monyx reklamkampanj Lev Livet - Spara Nu är nominerad till Svenska Designpriset i kategorin Digital Reklam. Kampanjen har synts i digitala medier under vintern och våren i år och vi har fått otroligt bra respons inte minst tack vare de söta bebisarna.


  Läs hela nyheten
 • 9/2/2015

  Krönika september 2015: Sensommar och höststormar på finansmarknaderna

  Sommaren kom sent i år. Solen tittade fram i augusti, lagom tills många av oss kom tillbaka från våra semestrar. Men samtidigt som solen värmt utanför våra kontorsfönster så har det stormat på de finansiella marknaderna.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 8/31/2015

  Monyx utökar sin ägarandel i Hjerta till 51 procent

  Monyx har utökat sin ägarandel till 51 procent i den fristående förmedlarorganisationen Hjerta genom förvärvet av Provins aktiepost om 5 procent. Det ger Monyx möjlighet att vidareutveckla Hjerta till en ännu starkare aktör på marknaden för fristående förmedlare i Sverige.


  Läs hela nyheten
 • 8/26/2015

  Den senaste tidens händelser

  De senaste dagarna har marknaden fokuserat allt mer på situationen i den kinesiska ekonomin. Sommarens kinesiska statistik visar på en kraftig inbromsning och detta har fått den kinesiska börsen i fritt fall vilket i sin tur har fått de globala marknaderna att falla kraftigt.


  Läs hela nyheten
 • 6/29/2015

  Krönika juli 2015: Vem älskar inte Grekland?

  Just hemkommen från en semestervecka i Grekland möts jag av ett stilla regn hemma i Stockholm. Det är inte utan att jag redan längtar tillbaka. Vem kan inte älska Grekland? Värmen, landskapet, kulturen, maten, historien.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 6/29/2015

  Kommentar till den senaste tidens händelser

  Under helgen förvärrades Greklands redan mycket svåra läge än mer och sannolikheten för ”Grexit” är nu mycket hög.När den grekiska regeringen beslutade att hålla en folkomröstning om långivarnas förslag till nytt krispaket avbröts helgens förhandlingar och Greklands räddningsprogram kommer sannolikt  att löpa ut på tisdag kväll.


  Läs hela nyheten
 • 6/24/2015

  Monyx sommarkampanj på avanza.se


  Läs hela nyheten
 • 5/29/2015

  Monyx deltog i schacktävlingen "Näringslivet tillsammans med Förorten"

  På Schackakademiens tävling i Gallerian i Stockholm den 29 maj spelade Mikael Kadri från Monyx med skolbarn från Kvarnbyskolan i Rinkeby. Första matchen i partävlingen, som slutade oavgjort, spelade Mikael och Guleed, som har spelat schack i ett års tid.


  Läs hela nyheten
 • 5/27/2015

  Dr Doom träffade förvaltningsteamet på Monyx

  Monyx fick celebert besök på kontoret tisdagen den 26 maj, när den världsberömde ekonomie doktorn och professorn Nouriel Roubini (57 år)  var på besök i Stockholm. Han har en bakgrund bland annat inom USA:s centralbank Fed och Världsbanken.


  Läs hela nyheten
 • 5/11/2015

  Krönika maj 2015: Har obligationsbubblan spruckit?

  Marknadsräntorna har sjunkit stadigt i mer än 20 år, mot nivåer som är de lägsta som någonsin uppmätts. Men de senaste veckorna har marknadsräntorna stigit kraftigt.Frågan är om obligationsmarknaden är en bubbla.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 4/16/2015

  Krönika april 2015: Hur sparar man bäst till pensionen?

  Jag vet att jag måste spara till min pension, men det är svårt, tråkigt och ligger långt fram i tiden. Så tänker de flesta svenskar i arbetsför ålder, i alla fall enligt de undersökningar som görs.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 3/27/2015

  Sänkt förvaltningsavgift för Monyx Genesis

  Från och med den 1 april 2015 sänker vi förvaltningsavgiften i vår absolutavkastande fond Monyx Genesis från 2 procent till 1 procent. Samtidigt ändrar vi beräkningsmetod för den prestationsbaserade avgiften i fonden så att denna avgift baseras på överavkastning jämfört med OMRX T-Bill Index istället för överavkastning jämfört med ett fast tröskelvärde på 5 procent.


  Läs hela nyheten
 • 3/17/2015

  Pressmeddelande: Monyx förvärvar majoriteten i Svenska Försäkringsrådgivarna

  Monyx förvärvar 51 procent av aktierna i Svenska Försäkringsrådgivarna och förstärker närvaron och distributionskraften i mellersta och södra Sverige. Svenska Försäkringsrådgivarna finns representerade på 11 orter genom 15 anställda certifierade rådgivare.


  Läs hela nyheten
 • 3/10/2015

  Monyx säljer Factors sakförsäkringsenhet till Söderberg & Partners

  Monyx helägda dotterbolag Factor Insurance Brokers säljer sakförsäkringsenheten till Söderberg & Partners. Affären omfattar nio personer från Factor och deras kunduppdrag.


  Läs hela nyheten
 • 2/10/2015

  Krönika: Gör slut med din stjärnförvaltare

  Dagens Industri och Morningstar delar varje år ut pris till Årets stjärnförvaltare i ett antal olika kategorier. För att komma i fråga krävs att man inte använder datorprogram eller annan kvantitativ analys i fonden.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 1/27/2015

  Pressmeddelande: Monyx rekryterar Daniel Dinef

  Monyx utökar och stärker förvaltningsteamet inom tillväxtmarknader genom att rekrytera den meriterade fondförvaltaren Daniel Dinef. Han har en framgångsrik karriär som förvaltare sedan 1997.


  Läs hela nyheten
 • 1/15/2015

  Monyx Strategi Världen får fyra stjärnor av Morningstar

  Monyx Strategi Världen har fått fyra stjärnor av fem möjliga av fondanalysföretaget Morningstar. Det betyder att fonden de senaste tre åren har presterat en avkastning justerat för kostnader och risk, som hör till den översta kvartilen av fonder inom sin kategori.


  Läs hela nyheten
 • 1/13/2015

  Krönika januari: Står vi inför en ny eurokris 2015?

  Under 2011 och 2012 skakades Europas finansiella marknader av den statsfinansiella krisen i Grekland. Den gången räddades marknaderna av kraftfulla åtgärder från ECB.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 12/19/2014

  Ny andelsklass i Monyx Strategifonder / allokeringsfonder

  Vi startar en ny andelsklass i Monyx Strategifonder. Anledningen är att Styrelsen i Monyx Fund har beslutat att andelsklass A reserveras för institutionella investerare och därmed lanseras andelsklass D öppen att investera i för alla, inklusive privatpersoner.


  Läs hela nyheten
 • 12/11/2014

  Världen går i otakt - ett samtal om året som gått

  Johan Hinas, Chefsstrateg och Mikael Kadri, CIO och vice VDDet här är ett år som ur en fondförvaltares perspektiv har bjudit på många utmaningar. Mikael Kadri (MK), CIO och vice VD och Johan Hinas (JH), Chefsstrateg på Monyx, ser tillbaka på året som gått, hur utvecklingen har varit på finansmarknaden generellt och för Monyx fondförvaltning specifikt.


  Läs hela nyheten
 • 12/4/2014

  Krönika december 2014: Kommer vi leva för länge?

  Troligen är världens första 200-åring redan född. Livslängden ökar hela tiden och du som läser den här krönikan kommer rent statistiskt leva 30 år längre än vad man gjorde för två-tre generationer sedan.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 12/1/2014

  Monyx rekryterar Fredrik Brunlid som Avdelningschef Partnermarknad

  Monyx rekryterar Fredrik Brunlid till tjänsten som Avdelningschef Partnermarknad med start under december. Fredrik Brunlid har stor kunskap och erfarenhet från finans- och fondbranschen och kommer närmast från en anställning på Oak Capital där han var Distributionschef.


  Läs hela nyheten
 • 11/24/2014

  Varannan person som föds i Sverige blir över 100 år

  Mer än hälften av alla barn som föds i Sverige kan blir mer än 100 år enligt Prof. Dr. James Vaupel, Institute for Demographic Research. Hur påverkar det vår framtid och våra liv? Genom kampanjen Lev livet — Spara nu vill vi på Monyx belysa det faktum att vi lever längre  idag och att det kräver nya vägar.


  Läs hela nyheten
 • 11/18/2014

  Monyx rekryterar Ulrike Elger som Compliance Officer

  Monyx rekryterar Ulrike Elger som Compliance Officer. Ulrike Elger har varit verksam i finans- och revisionsbranschen över 20 år och kommer närmast från en anställning på Coeli AB i Stockholm och Coeli Asset Management S.


  Läs hela nyheten
 • 11/17/2014

  Kommentar till artikel i SvD

  Artikeln i SvD 20141117 om aktivt och passivt förvaltade fonder, där Monyx Svenska Aktier omnämns, kräver en kommentar från vår sida då vi inte har fått möjlighet till det i tidningen och för att vi anser att artikeln är missvisande.


  Läs hela nyheten
 • 11/4/2014

  Krönika november 2014: Höststormar

  Hösten har kommit till Stockholm på allvar. Dagarna blir kortare och kallare. Och höststormarna drar in över vårt land.Även på de finansiella marknaderna har det stormat ordentligt under hösten.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 10/24/2014

  Nordic Insights: 2014 - a Good Time for Hedge Funds?

  Hedgenordic.com och Kamran Ghalitschi höll ett rundabordssamtal om hedgefonder i våras tillsammans med Amundi Asset Management  och framstående representanter från branschen.


  Läs hela nyheten
 • 10/6/2014

  Krönika oktober 2014: Minus på plusgirot

  Skulle du vara beredd att betala för att få förmånen att spara på ett sparkonto? Nej tänkte väl det, men det är precis vad jag och många med mig gör idag. Jag har ett gammalt plusgirokonto med en mindre summa pengar på , och häromdagen damp det ner ett brev som visade att kostnaden är 480 kr per år och räntan 0 procent.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 8/14/2014

  Krönika: Rätt placerad viktigare än avgiften

  Är fondens avgift det viktigaste för ditt sparande eller din pension? Det kan man tro om man läst ekonomisidorna i de stora morgontidningarna eller följt den allmänna debatten.


  Läs hela nyheten
 • 7/7/2014

  Krönika juli: Vinnare och förlorare med oväntat stor räntesänkning

  Det blir väder. Det är något som är säkert. Nu är det ju tyvärr inte mycket vi kan göra åt vädret. Även om vissa tycks tro det. Jag läste häromveckan att en del ger SMHI:s meteorologer skulden för det dåliga vädret i början av juli!En annan grupp som fått kritik för dåliga prognoser är ledningen för Sveriges Riksbank.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 6/30/2014

  Vi inför skriftligt godkännande med start den 1 juli 2014

  Från och med den 1 juli är det krav på skriftligt godkännande vid telefonförsäljning av rådgivnings- och förvaltningstjänster för premiepension. Monetar Pensionsförvaltning inför därmed från och med den 1 juli ett skriftligt godkännande i samband med att man blir kund.


  Läs hela nyheten
 • 6/12/2014

  Krönika: Lugnet före stormen?

  Den europeiska centralbanken ECB gjorde inte marknaden besviken efter sitt möte i början av juni. ECB-chefen Mario Draghi levererade en sänkning av refiräntan – den ränta bankerna kan låna av ECB – till 0,15 procent.


  Läs hela nyheten
 • 5/19/2014

  Syna aktiemönstren i sömmarna

  I min krönika i augusti förra året skrev jag om säsongseffekter på aktiemarknaden, närmare bestämt om den gamla tumregeln att köpa till sillen och sälja till kräftorna.


  Läs hela nyheten
 • 5/12/2014

  Pressmeddelande 2014-05-12

  Monyx rekryterar Stefan Pari och stärker ränteförvaltningenMonyx stärker förvaltningsteamet ytterligare och sitt fokus på ränteförvaltning genom att rekrytera Stefan Pari som portföljförvaltare.


  Läs hela nyheten
 • 4/9/2014

  Krönika april 2014: De ömtåliga fem

  Analytiker på finansmarknaden älskar att hitta på kärnfulla smeknamn för att beskriva företeelser, om inte annat för att på ett fyndigt sätt marknadsföra sina affärsidéer.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 3/14/2014

  Pressmeddelande 2014-03-14

  Monyx upphör med marknadsföring av bolagets diskretionära förvaltningstjänst av premiepensionen via telemarketingMonyx går i bräschen och upphör med telemarketing som kanal för marknadsföring av bolagets diskretionära förvaltningstjänst av premiepensionen.


  Läs hela nyheten
 • 3/12/2014

  Osäker Riksbank fruktar låg inflation

  Sveriges Riksbank har under senare år fått allt mer kritik för den låga inflationen. Enligt Riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla ett stabilt penningvärde, vilket av Riksbanken definierats som en inflationstakt på 2 procent.


  Läs hela nyheten
 • 2/17/2014

  Krönika februari 2014: Hästens år

  Januari var en orolig månad på världens finansiella marknader, inte minst på tillväxtmarknaderna. Till detta bidrog rapporter om ökad politisk osäkerhet från Argentina till Ukraina, från Turkiet till Thailand.


  Läs hela nyheten
  • Krönika

 • 1/16/2014

  Johan Wagman ny VD på Monyx - Pressmeddelande 2014-01-16

  Styrelsen i Monyx Financial Group har utsett Johan Wagman till ny VD för Monyx Financial Group AB. Johan Wagman är idag marknadsdirektör på Folksam där han har arbetat i 25 år under en framgångsrik karriär.


  Läs hela nyheten
 • 1/15/2014

  Monyx Svenska Aktier får fyra stjärnor av Morningstar

  Aktiefonden Monyx Svenska Aktier har tilldelats fyra stjärnor av fem möjliga av fondanalysföretaget Morningstar. Det betyder att fonden de senaste tre åren har presterat en avkastning justerat för kostnader och risk, som hör till den översta kvartilen av fonder inom sin kategori.


  Läs hela nyheten
 • 1/14/2014

  Året som gick och året som kommer

  Så här i början av ett nytt år är det naturligt att se tillbaka, och att blicka framåt.Jag tänkte således i denna min första krönika för året titta tillbaka på de krönikor jag skrev under fjolåret.


  Läs hela nyheten
 • 12/27/2013

  Monyx Aktiv Ränta byter referensindex

  Monyx Aktiv Ränta byter referensindex från och med den 1 januari 2014. Anledningen är att det tidigare referensindexet STIBOR 12M inte längre publiceras, varför Styrelsen har beslutat att ersätta STIBOR 12M med OMRX T-Bill Index som nytt referensindex för fondens prestationsbaserade arvode.


  Läs hela nyheten
 • 12/11/2013

  Alla ögon på USA

  Under året som gått har finansmarknaderna skiftat fokus. Europas finansiella problem och svaga tillväxt tycks vara ett minne blott. Istället är det mot USA marknadens blickar riktas, ett USA med ljusare ekonomiska utsikter, men med risker som lurar i bakgrunden.


  Läs hela nyheten
 • 11/12/2013

  ECB sätter press på Riksbanken

  Den europeiska centralbanken ECB överraskade marknaden med att vid sitt möte i början av november sänka sin viktigaste styrränta från 0,5 procent till 0,25 procent.


  Läs hela nyheten
 • 10/25/2013

  Monyx deltog på Avanza Banks fondkväll den 22 oktober 2013

  Många intresserade fondsparare kom till Avanza Banks fondkväll på Malmö Börshus för att lyssna på föredraget "Dr. Åsbrink från Monyx tar tempen på världen". I konkurrens med över hundra Sverigefonder är Monyx Svenska Aktier en aktivt förvaltad Sverigefond som har funnits på marknaden sedan starten 1999.


  Läs hela nyheten
 • 10/22/2013

  Se fondkvällen live den 22/10

  Ikväll är Monyx på Avanzas fondkväll på Malmö Börshus och kvällens dragningar kommer att live-sändas på webben.Stefan Åsbrinks föredrag "Dr.


  Läs hela nyheten
 • 10/11/2013

  Sverigeförvaltaren med ett annorlunda angreppssätt

  I konkurrens med över hundra Sverigefonder är Monyx Svenska Aktier en aktivt förvaltad Sverigefond som har funnits på marknaden sedan starten 1999.


  Läs hela nyheten
 • 9/10/2013

  Vad göra när marknadsräntorna stiger?

  Under sommaren har marknadsräntorna stigit markant. Ränteuppgången inleddes i början av maj efter signaler från den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke att centralbanken Fed planerar att minska sina köp av amerikanska stats- och bostadsobligationer.


  Läs hela nyheten
 • 8/15/2013

  Sälja till kräftorna...

  Att köpa till sillen och sälja till kräftorna är ett gammalt talesätt på aktiemarknaden. Och i år har den som köpte aktier till sillen varit lyckosam. Aktiemarknaderna sjönk kraftigt dagarna runt midsommar, mot bakgrund av att den amerikanska centralbanken väntas minska sina köp av stats- och bostadsobligationer (vilket jag skrev om i förra månadens krönika).


  Läs hela nyheten
 • 8/9/2013

  Monyx Multifonder byter ansvarig fondförvaltare

  Den 1 augusti 2013 bytte Monyx Multifonder ansvarig fondförvaltare till Tom Olsson och Marcus Swenning.De är en del av kapitalförvaltningsteamet och har arbetat under ett antal år med förvaltar- och fondanalys på Monyx.


  Läs hela nyheten
 • 7/11/2013

  Har inte aktiemarknaderna överreagerat?

  Nu är det sommar i Sverige. Åtminstone om vi ska tro Riksbankschefen Stefan Ingves, som efter Riksbankens junimöte gav en målande beskrivning av svensk ekonomi. Och varmare ska det bli, enligt Ingves.


  Läs hela nyheten
 • 6/14/2013

  Tillväxtmarknaderna intressanta igen?

  Hittills i år har de flesta av världens aktiemarknader levererat positiv avkastning, oaktat den svagare utvecklingen i maj. Såväl Stockholmsbörsen (OMX) som ett brett världsindex (MSCI World) var upp runt 14 procent under årets fem första månader, mätt i svenska kronor.


  Läs hela nyheten
 • 5/23/2013

  Monyx Global Opportunities byter namn till Monyx Strategi Offensiv

  Monyx Global Opportunities byter namn till Monyx Strategi Offensiv och blir en del av vår riskstyrda förvaltning den 27 maj 2013Monyx är ett professionellt och nytänkande kapitalförvaltningshus som erbjuder moderna helhetslösningar för sparande, till alla.


  Läs hela nyheten
 • 5/20/2013

  Krönika: Centralbankerna stimulerar

  April blev en månad med stark utveckling på de flesta finansiella marknader, där aktiemarknaderna hade övervägande positiv utveckling. Samtidigt sjönk marknadsräntorna, både i länder som uppfattas som mer säkra - som Sverige och Tyskland - och i mer osäkra sydeuropeiska länder.


  Läs hela nyheten
 • 5/8/2013

  Pressmeddelande 2013-05-08

  Stefan Åsbrink ny fondförvaltare på MonyxMonyx värvar Stefan Åsbrink till kapitalförvaltningen och stärker förvaltningsteamet med en erfaren aktiv fondförvaltare. Han blir ny ansvarig fondförvaltare för aktiefonden Monyx Svenska Aktier.


  Läs hela nyheten
 • 4/15/2013

  Pressmeddelande

  IDEA, AIG och Factor har ingått avtal om ansvarsförsäkring för VD och styrelseIDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer har idag tecknat en VD- och styrelseansvarsförsäkring med AIG Europe Limited i samarbete med försäkringsförmedlaren Factor Insurance Brokers.


  Läs hela nyheten
 • 4/11/2013

  Italien bättre än sitt rykte

  Under det första kvartalet har de politiska och ekonomiska problemen i Sydeuropa åter givit sig till känna. Bakom den ökade osäkerheten ligger framför allt två händelser; problemen i det cypriotiska banksystemet (vilket jag dock lämnar därhän i denna krönika), samt det alltjämt oklara politiska läget i Italien.


  Läs hela nyheten
 • 3/12/2013

  Krönika mars 2013

  Har guldet förlorat sin lyster? Det senaste dryga årtiondet har guld varit en fantasiskt bra investering. Medan aktiemarknaden sedan 2000 upplevt två dramatiska krascher, har guldpriset stigit stadigt.


  Läs hela nyheten
 • 3/5/2013

  Den risk du väljer idag kommer inte vara densamma i framtiden

  I en artikel i Investerarbrevet, Privata Affärer, intervjuas Johan Hinas och Mikael Kadri om Monyx riskstyrda förvaltningsstrategier som nyligen har lanserats. Strategierna har olika målrisk och sticker ut genom att förvaltningen är tydligt kopplad till investerarnas behov.


  Läs hela nyheten
 • 1/21/2013

  En risk, ett val i Monyx Spara 3-6

  Idag den 21 januari lanserar vi Monyx riskstyrda Strategifonder i Monyx Spara 3-6.Det fina med våra Strategifonder är att det är risknivån som är utgångspunkten i förvaltningen av fonderna.


  Läs hela nyheten
 • 12/11/2012

  Notice to Shareholders - information till dig som äger fondandelar i Monyx Nordisk Småbolagsfond (Monyx Nordic Small Caps)

  Styrelsen i Fonden, i enlighet med (i) paragraf 29 av bolagsordningen för Fonden och (ii) bestämmelserna i Fondens prospekt (”Prospektet”), har beslutat att likvidera Delfonden med verkan den 21 december 2012 (”Likvidationsdatum”).


  Läs hela nyheten
 • 11/8/2012

  Notice to Shareholders - information till dig som äger andelar i Monyxfonder

  Här följer huvuddragen, sammanfattade på svenska, av det Notice to Shareholders som skickats ut på engelska daterat den 5 november 2012. Nedanstående är en sammanfattning och är inte juridiskt bindande.


  Läs hela nyheten
 • 8/8/2012

  Fondfusioner inom Monyx Fund

  Styrelsen för Monyx Fund har beslutat att fusionerna vissa av de fonder som finns i Monyx Fund med andra fonder i Monyx Fund enligt nedan: Fonder som skall fusioneras Mottagande fond Monyx Sverige Ränta(Monyx Fund – Monyx Short-term SEK Interest Saving) Monyx Sverige Obligation(Monyx Fund – Monyx SEK Bond Index Saving) Monyx Europa Ränta (Monyx Fund – Monyx Short-term Euro Interest Saving) Monyx Fund – Monyx Strategi Ränta Monyx Fund – Monyx BRICA Monyx Fund – Monyx Strategi Nya Marknader Monyx Europa Topp 50 (Monyx Fund – Monyx Euro Stoxx 50) Monyx Fund – Monyx Global Opportunities Fusionerna kommer att ske den 21 september 2012.


  Läs hela nyheten
 • 8/3/2012

  Förändringar i Monyx Sverige Topp 30

  Från och med den 1 september 2012 kommer fonden Monyx Fund – Monyx Sverige Topp 30 att vara en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond. I samband med förändringen byter Monyx Fund- Monyx Sverige Topp 30 namn till Monyx Fund – Monyx Svenska Aktier.


  Läs hela nyheten