Filmer

Här nedan visar vi några filmer om våra produkter och tjänster. Dessa presentationer är endast marknadsföring och allmän information om några av våra produkter och är inte finansiell rådgivning som avses i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. För att göra en bedömning om det är produkter / fonder som passar dig bör du få en individuellt anpassad rådgivning av certifierade rådgivare.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För att ta del av faktablad, prospekt och årsrapport om fonderna se här.


Intervju med Monyx nye VD Johan Wagman

Vi vill förenkla vardagen för våra förmedlareMonyx Spara 3-6, ett nytt sätt att spara. Utgå från målrisken.

I Monyx Strategifonder ligger förvaltarnas fokus på riskstyrd förvaltning där målrisken redan är satt. Vi anser att risk är en resurs som man måste hushålla med. Egentligen som vilken annan tillgång som helst. Att slösa med risk är som att slösa med pengar och kan leda till att man blir av med stora delar av sitt kapital.Monyx nyheter maj 2013.

Ta del av Monyx senaste nyheter. Se och lyssna på våra medarbetare och kunder som intervjuas om våra produkter och tjänster.

Här ovan visar vi några filmer om våra produkter och tjänster. Dessa presentationer är endast marknadsföring och allmän information om några av våra produkter och är inte finansiell rådgivning som avses i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. För att göra en bedömning om det är produkter / fonder som passar dig bör du få en individuellt anpassad rådgivning av certifierade rådgivare.