• 3/17/2015

  Pressmeddelande: Monyx förvärvar majoriteten i Svenska Försäkringsrådgivarna

  Monyx förvärvar 51 procent av aktierna i Svenska Försäkringsrådgivarna och förstärker närvaron och distributionskraften i mellersta och södra Sverige. Svenska Försäkringsrådgivarna finns representerade på 11 orter genom 15 anställda certifierade rådgivare.

  Bolagets grundare och VD Mats Jarl har på endast fyra år byggt upp ett kundorienterat och lönsamt företag vars affärsidé är att vara kundens personliga försäkringsrådgivare genom personlig rådgivning.

  - Genom förvärvet av Svenska Försäkringsrådgivarna stärker vi distributionskraften av Monyx erbjudanden. Vi ger fler kunder möjlighet att spara i Monyx riskstyrda förvaltning, säger Johan Wagman, VD på Monyx.

  Förvärvet kompletterar och stärker Monyx befintliga verksamhet att bli den ledande kapitalförvaltaren inom allokering. För Svenska Försäkringsrådgivarna innebär affären en utökning av kunderbjudandet. Förvärvet innebär att förmedlarorganisationen Hjerta, där Monyx är största enskilde ägaren, får ytterligare 15 certifierade rådgivare i sin organisation.

  - Våra kunder får nu tillgång till Monyx konkurrenskraftiga fondutbud och välmeriterade förvaltningsteam. Med mer än 27 miljarder under förvaltning är Monyx en av de större aktörerna inom förvaltning av fondförsäkringar i Sverige, säger Mats Jarl, VD på Svenska Försäkringsrådgivarna.

  För mer information kontakta:

  Johan Wagman
  VD Monyx
  E-post: johan.wagman@monyx.se
  Mobil: 076-525 87 99

  Mats Jarl
  VD Svenska Försäkringsrådgivarna
  E-post: mats.jarl@svfr.se
  Mobil: 070-555 45 82

  Ylva Klingvall
  Kommunikationschef
  E-post: ylva.klingvall@monyx.se
  Mobil: 070-831 08 65

  Om Monyx
  Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag med säte i Stockholm och med verksamhet även i Umeå och Sveg. Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn. Monyx erbjuder sina kunder förvaltning av fonder, pensioner och fondförsäkringar samt konkurrenskraftiga försäkringspaket. Gemensamt drivs vi av att utveckla våra tjänster och produkter för att erbjuda ett helhetsgrepp kring våra kunders sparande. Monyx Financial Group AB har ca 100 medarbetare, ca 200 000 kunder och förvaltar ca 27 miljarder. www.monyx.se