• 3/10/2015

  Monyx säljer Factors sakförsäkringsenhet till Söderberg & Partners

  Monyx helägda dotterbolag Factor Insurance Brokers säljer sakförsäkringsenheten till Söderberg & Partners. Affären omfattar nio personer från Factor och deras kunduppdrag. Genom försäljningen avser Monyx att stärka sitt förvaltningserbjudande och sitt fokus på livförsäkringsförmedling.

  Monyx avyttrar sin sakförsäkringsenhet inom Factor till Söderberg & Partners som arbetar med förmedling av försäkringar och finansiella produkter och fristående rådgivning. Deras team förstärks och utökas med Factors kompetenta sakförsäkringsteam med nio förmedlare och assistenter.

  - Monyx har ett ledande kapitalförvaltningserbjudande och kommer framåt ha fullt fokus på vår kärnverksamhet. Kapitalförvaltning och livförsäkringsdistribution är de områden vi avser växa inom. Vi är nöjda med att Söderberg & Partners förvärvar vår sakförsäkringsverksamhet, vilket vi är övertygade om är bra både för medarbetarna och kunderna, säger Johan Wagman, VD på Monyx.

  - Vi är glada att ha förvärvat Factors sakförsäkringsenhet och hälsar alla kompetenta medarbetare och kunder välkomna. Söderberg & Partners har Sveriges nöjdaste kunder och nyckeln till det har varit betydande investeringar i IT och analys. Tack vare fortsatt volymtillväxt kommer vi kunna göra än större investeringar som kommer våra kunder till del, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners.

  För mer information kontakta:
  Johan Wagman
  VD
  E-post: johan.wagman@monyx.se
  Mobil: 076-525 87 99

  Louise Hagsten
  Marknadschef Söderberg & Partners
  E-post: louise.hagsten@soderbergpartners.se
  Mobil: 076-149 50 17

  Ylva Klingvall
  Kommunikationschef
  E-post: ylva.klingvall@monyx.se
  Mobil: 070-831 08 65

  Om Monyx

  MonyxFinancial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag med säte i Stockholm och med verksamhet även i Umeå och Sveg. Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn. Monyx erbjuder sina kunder förvaltning av fonder, pensioner och fondförsäkringar samt konkurrenskraftiga försäkringspaket. Gemensamt drivs vi av att utveckla våra tjänster och produkter för att erbjuda ett helhetsgrepp kring våra kunders sparande. MonyxFinancial Group AB har ca 100 medarbetare, ca 200 000 kunder och förvaltar ca 27 miljarder. www.monyx.se