• 1/15/2015

  Monyx Strategi Världen får fyra stjärnor av Morningstar

  Monyx Strategi Världen har fått fyra stjärnor av fem möjliga av fondanalysföretaget Morningstar. Det betyder att fonden de senaste tre åren har presterat en avkastning justerat för kostnader och risk, som hör till den översta kvartilen av fonder inom sin kategori.

  "Det är glädjande att vi närmar oss vårt långsiktiga mål att få fem stjärnor. Vi är nöjda med förvaltningen under 2014 och fokuserar nu på ett bra 2015", säger Mikael Kadri CIO på Monyx."


  Fondfakta

  Under den senaste treårsperioden (2012 - 2014) har Monyx Strategi Världen haft en total avkastning på 39,2 procent. Fonden har 2014 slagit sin jämförelsekategori med 6 procent. Standardavvikelsen för Monyx Strategi Världen uppgick till 5,11 procent under perioden och jämförelsekategorins standardavvikelse uppgick under perioden till 5,42 procent. Fondförmögenheten uppgick till 8,42 miljarder kronor per den 30 december 2014. Fonden kan handlas på monyx.se, avanza.se, nordnet.se och på pensionsmyndigheten.se.

  Källa: Morningstar