• 12/19/2014

    Ny andelsklass i Monyx Strategifonder / allokeringsfonder

    Vi startar en ny andelsklass i Monyx Strategifonder. Anledningen är att Styrelsen i Monyx Fund har beslutat att andelsklass A reserveras för institutionella investerare och därmed lanseras andelsklass D öppen att investera i för alla, inklusive privatpersoner.

    För våra andelsägare i Monyx Strategifonder, andelsklass A, innebär det att vi automatiskt konverterar innehavet från andelsklass A till andelsklass D om man inte uppfyller kraven för att klassificeras som en institutionell investerare. Förvaltningsavgiften för andelsklass D kommer att vara densamma som befintlig förvaltningsavgift för andelsklass A.

    Kapital som är investerad via försäkring och premiepensionssystemet klassificeras som institutionellt kapital.

    Ovanstående ändringar träder i kraft den 19 december 2014.