• 12/11/2014

  Världen går i otakt - ett samtal om året som gått

  Om oss

  Johan Hinas, Chefsstrateg och Mikael Kadri, CIO och vice VD


  Det här är ett år som ur en fondförvaltares perspektiv har bjudit på många utmaningar. Mikael Kadri (MK), CIO och vice VD och Johan Hinas (JH), Chefsstrateg på Monyx, ser tillbaka på året som gått, hur utvecklingen har varit på finansmarknaden generellt och för Monyx fondförvaltning specifikt. Avslutningsvis bjuder de på sin syn inför nästa år och vilka finansiella utmaningar som väntar.


  Året hittills

  MK: Det har i år varit ganska stora svängningar på många olika sätt. Överlag har börserna stigit i linje med ett normalstarkt börsår om man räknar i USD. Emellertid, om man räknar i SEK, har börserna uppvisat en betydande uppgång. Detta förklaras av att den amerikanska dollarn stärkts kraftigt mot bl.a. den svenska kronan. Äger man amerikanska aktier som är prissatta i dollar, så har de ökat i värde omräknat till svenska kronor. De har också varit stora svängningar under året på aktiemarknaderna. Så sent som i oktober var uppfattningen att vi var inne i en kraftig marknadskorrektion, för att sedan tvärt vända och nu så står t ex den amerikanska börsen högre än innan korrektionen i oktober.

  JH: Dessutom började året ganska negativt fram till mitten på mars.

  MK: Det har funnits många tillfällen att gå vilse under året. Om man exempelvis har haft en positiv syn har det varit lätt att ha ändrat den synen i oktober. Då skulle man som förvaltare missat ca 10 procents uppgång. Hade man förväntat sig en börskrasch/korrektion och tyckt att börserna var alltför dyra, så hade det varit lätt att tro att vi var på väg in i en större korrektion. Då hade det varit lätt att ytterligare minska sin exponering i riskfyllda tillgångar.


  En turbulent höst

  MK: Historiskt sett är september och oktober svaga månader. Det var en av anledningarna till att vi gick in i hösten med synen att det skulle komma en korrektion i marknaden och minskade aktievikten från juli/augusti. En annan viktig anledning var att vi ansåg att värderingarna började bli ansträngda på sina håll. När rekylen väl kom minskade vi aktieexponeringen ytterligare. När rekylen var över var vi relativt snabba att öka aktieexponeringen. På det stora hela låg vi bra positionerade i både nedgången och i den efterföljande uppgången. En del är skicklighet, men en del är även tur .


  Vi är stolta över vad vi åstadkommit

  JH: Det är inte alla år man som förvaltare är nöjd med resultatet men i år är jag stolt över vad vi har åstadkommit. Såväl strategifonderna, Sverigefonden och räntefonden har presterat väl och vår nya fond Genesis har haft en hyggligt bra start för att vara det första året. Det har varit ett ganska svårt år. Utifrån det har vi lyckats bra.

  MK: Den riskstyrda förvaltningen som sådan fortsätter att fungera precis som tidigare. Den fungerar som förväntat och har minskat aktievikten när risken uppenbart har stigit. Det är flera nivåer i vår förvaltning; den strategiska allokeringen, den taktiska allokeringen och Overlay. Vi har haft ett samspel så att den taktiska och den strategiska allokeringen fungerat bra tillsammans.


  Monyx Aktiv Ränta i rådande marknad

  MK: Vår räntefond har haft ett relativt tufft år eftersom den har haft relativt stora innehav i företagsobligationer. Trots detta har fonden uppvisat en god akvastning jämfört med konkurrerande fonder med motsvarande inriktning.


  Det första året med Genesis

  MK: Nu har vi förvaltat Genesis i drygt ett år och kört in modellerna. Det första året har vi förvaltat fonden medvetet försiktigt och inte tagit så stora positioner. Med start nästa år kommer vi att börja ta ut svängarna. Vi har i år haft en risk i fonden som motsvarar en räntefond, två procents risk. Vår ambition och målbilden är att dubbla både avkastningen och risknivån. Vi tror att Genesis som fond är ett bra komplement där vi kan ha både korta och långa aktiepositioner i fonden.

  Finns det någon av Monyx fonder som har levererat extra bra under året?

  MK: Jag tycker att vi har en god avkastning i vårt fondutbud. Inte bara i våra allokeringstjänster utan även Genesis, räntefonden och Sverigefonden har fungerat bra.


  Styrkan med Monyx förvaltningsteam

  MK: Vi är ett starkt team på sju personer som samarbetar och delar idéer. Vi har också uppdelade roller som gör att vi inte springer på samma saker. Vi kan med den storleken som vi har idag faktiskt tillåta specialisering inom teamet, inom olika områden.

  JH: Det saknas en blyghet i vårt team. Vi kanske har en förväntan om samma sak - men vi resonerar lite olika kring hur vi kommer fram till det. Alla är med och bidrar i resonemangen. I det här teamet är alla så pass erfarna att vi vet vad var och en bidrar med och det är ingen som blir trampad på tårna för att man inte plockar upp en viss idé. Det är en bra grupp.

  Alla har sina specialiteter och ansvarar för olika delar.


  Vad tror ni om nästa år?

  JH: Varje dag är en ny dag. Vad vi kan se och vad vi tror just nu så kommer den Europeiska Centralbanken att trycka på gasen ytterligare och bidra till likviditet i systemet. Japan gör det redan nu och USA har precis avslutat sin likviditetspåfyllning men där kommer man troligen att höja räntorna, d v s agera tvärtom. Centralbanken i England lutar mer åt det amerikanska hållet. Sverige har precis sänkt räntorna till noll så det är också ett sätt att trycka ut mer likviditet i systemet. Världen går inte riktigt i takt.

  MK: Det som har varit dragloket i världen fram tills idag sedan finanskrisens slut är USA. De amerikanska aktierna har gått extremt bra jämfört med de allra flesta länder och regioner. Överlag har amerikanska aktier, som också innehar hälften av aktievikten i världen, gått väldigt bra. Europa är inte i närheten av den tillväxttakt som USA uppvisar. Du får nästan gå till tillväxtmarknaderna för att se motsvarande tillväxt. Vi anser dock att europeiska aktier från och med nu är mer attraktiva jämfört med amerikanska.

  JH: Jag har dock svårt att tro att vi får se samma exponentiella utveckling för aktiemarknaderna i Europa som i USA efter finanskrisen. Ekonomierna ser annorlunda ut. Vi lever ju med historien att vi hade en enorm finansiell kris 2008. Och från den tidpunkten och framåt så är det framförallt centralbanker som har agerat. Det är centralbankernas penningpolitik som till viss del både har räddat och drivit utvecklingen. Det har inte kommit mycket insatser från politiker. Det är inga större reformer som har tillkommit för att rätta till obalanser som finns. Centralbankerna kan inte själva driva utvecklingen hur länge som helst.

  MK: Det känns inte särskilt attraktivt att vara investerade i räntepapper överlag på grund av det redan låga ränteläget. För att få högre avkastning tvingas du att ta allt högre risk. Vi föredrar aktier eller alternativa tillgångar framför räntor. Men i en portfölj är ändå räntor ett väldigt bra komplement.

  JH: Som djävulens advokat kan man säga att det blir troligen räntehöjningar i USA nästa år, men då från väldigt låga nivåer, så det blir knappast någon extrem räntechock. Det som har drivit börserna är de stora likviditetsmassorna som har skjutits till av centralbanker. Om det nu vänder, vad ska då driva värderingen på aktiemarknaden ännu högre? Det kan självklart vara företagens vinster som blir ännu bättre. Men det kan vägas upp av att det fortfarande blir sämre tillgång på billiga pengar i USA.


  Hur vill ni sammanfatta er syn just nu?

  • Klimatet är fortsatt gynnsamt för aktiemarknaden.
  • Centralbankerna har gjort och gör den gynnsam.
  • I samma stund som klimatet inte är lika gynnsamt, d v s när centralbankerna slutar med sina stimulanser, finns det en risk för en sättning i marknaden.
  • Det finns också en risk att det blir en sättning i marknaden om politiker inte går in och tar ansvar för finanspolitiken.
  • Vi tror att nästa år kommer att vara ett år då vår taktiska allokering blir särskilt viktig eftersom vi tror att vi får se stora svängningar i marknaden.

  Om oss

  Monyx förvaltningsteam: Stefan Pari, Stefan Åsbrink, Peter Gummesson, Tom Olsson, Mikael Kadri , Marcus Swenning och Johan Hinas