• 12/4/2014

  Krönika december 2014: Kommer vi leva för länge?

  Troligen är världens första 200-åring redan född. Livslängden ökar hela tiden och du som läser den här krönikan kommer rent statistiskt leva 30 år längre än vad man gjorde för två-tre generationer sedan. Naturligtvis beror det på många olika saker där forskningen visar att en allt bättre sjukvård och ökad social välfärd är förklaringen, inte minst antibiotikan, men också en allmänt sundare livsstil. 

  Mer än hälften av alla barn som föds i Sverige kan bli mer än 100 år enligt Professor Dr. James Vaupel, Institute for Demographic Research. Han är en internationell auktoritet inom den demografiska forskningen och är grundare till tyska Max Planck-institutet.

  Faktum är att redan idag får fler än varannan svensk kvinna uppleva sin 85-årsdag. Det innebär att många svenskar kommer att vara pensionär längre tid än man är yrkesverksam. I Sverige har vi  idag en faktisk pensionsålder som är strax under 61 år. Så Fredrik Reinfeldts uttalande om att vi ska jobba till 75 år i framtiden verkar idag vara en utopi, men kanske ett framtida tvingande scenarie. Alternativet till att jobba längre är naturligtvis att aktivt spara till pensionen när du arbetar. Att spara löpande till sin pension har länge varit ett budskap som försäkringsbolag och banker hamrat in. Jag tror att de har rätt, men kanske borde sparandebranschen ta ett större ansvar och hitta mer anpassade produkter för ett långt liv. Exempelvis borde man kunna köpa en riskförsäkring som livsvarigt faller ut varje månad från 110-årsdagen tills man dör. Kanske borde man se över den låga risknivå som många avtalspensioner är placerade i. Lever man 30 år från pensionsdagen är kanske räntor inte rätt tillgångsslag. Listan kan göras lång på innovativa produktlösningar och det börjar bli dags för branschen att vakna.

  Att man då tar bort möjligheten att dra av premien för privat pensionssparande i deklarationen känns som en märklig signal av lagstiftarna, nu när behovet av långsiktigt sparande är större än någonsin. Naturligtvis kan man spara i kapitalförsäkring eller ISK-konto, men regeringen borde snarare öka än minska sparmöjligheterna, inte minst för sitt eget bästa. Det kommer bli många pensionärer i framtiden.

  På mitt företag Monyx försöker vi utveckla försäkrings- och sparprodukter för en framtida marknad där allt fler kommer ha en allt längre pensionsperiod. Vi kommer under 2015 bland annat erbjuda våra befintliga kunder en livförsäkring som gäller till 85 år och säkerställa att vi kan erbjuda sparlösningar anpassade för ett långt liv. 

  Både jag och politikerna får det att låta som ett problem att vi lever allt längre, när det i själva verket är underbart att få möjlighet att leva livet länge efter vår pensionsdag. Det gäller bara att vi förbereder oss väl för 85 is the new 65.

  Johan Wagman

  VD Monyx