• 11/17/2014

  Kommentar till artikel i SvD

  Artikeln i SvD 20141117 om aktivt och passivt förvaltade fonder, där Monyx Svenska Aktier omnämns, kräver en kommentar från vår sida då vi inte har fått möjlighet till det i tidningen och för att vi anser att artikeln är missvisande.

  Statistiken som artikeln baserar sig på går tillbaka till en period när Monyx Svenska Aktier var en indexförvaltad fond, vilket den var till april 2013. Statistiken blir då tyvärr vilseledande, då fonden blev aktivt förvaltad först i maj 2013. Förvaltaren Stefan Åsbrink har sedan dess aktivt förvaltat fonden.Förutom detta har fonden en konkurrenskraftig förvaltningsavgift om 0,7 procent, vilket sannolikt är en av Sveriges lägsta för en aktivt förvaltad fond.

  Monyx Svenska Aktier har fyra stjärnor hos Morningstar, vilket baserar sig på den historiska utvecklingen för fondens andelskurs de senaste tre åren. En indexfond ska leverera lika mycket avkastning som indexet den följer efter avgifter. Monyx Svenska Aktier har i år enligt Morningstar levererat cirka 2,5 procent bättre avkastning än MSCI Sweden och bara under oktober var avkastningen 1,35 procent bättre än samma index, vilket bara är möjligt för en aktivt förvaltad fond.

  Med vänlig hälsning

  Johan Wagman
  Verkställande direktör Monyx