• 10/24/2014

    Nordic Insights: 2014 - a Good Time for Hedge Funds?

    Hedgenordic.com och Kamran Ghalitschi höll ett rundabordssamtal om hedgefonder i våras tillsammans med Amundi Asset Management  och framstående representanter från branschen. Syftet var att diskutera om 2014 är ett bra år för hedgefonder. Vår CIO och vice VD Mikael Kadri var inbjuden att delta i samtalet som representant för Monyx och i egenskap av förvaltare av Monyx Genesis.

    Nu i oktober har rundabordssamtalet publicerats och du kan läsa hela samtalet här >>.