• 7/7/2014

  Krönika juli: Vinnare och förlorare med oväntat stor räntesänkning

  Det blir väder. Det är något som är säkert. Nu är det ju tyvärr inte mycket vi kan göra åt vädret. Även om vissa tycks tro det. Jag läste häromveckan att en del ger SMHI:s meteorologer skulden för det dåliga vädret i början av juli!

  En annan grupp som fått kritik för dåliga prognoser är ledningen för Sveriges Riksbank. Men till skillnad från meteorologer så kan Riksbanken genom sin styrränta påverka inflation och andra ekonomiska variabler, åtminstone delvis. Hur mycket kan emellertid diskuteras och kanske bli föremål för en annan krönika.

  I likhet med de flesta bedömare, har Riksbanken de senaste åren överskattat inflationstrycket i den svenska ekonomin. Detta har lett till kritik från ledande ekonomer, som tidigare riksbanksdirektören Lars EO Svensson och den amerikanska nobelpristagaren Paul Krugman. Kritikerna menar att Riksbanken inte tagit inflationsmålet på allvar och att Riksbankschefen Stefan Ingves fokuserat alltför mycket på den finansiella stabiliteten och hushållens skuldsättning. Enligt kritikerna har en alltför hög ränta bidragit till onödigt hög arbetslöshet. Nu kan det ju i och för sig diskuteras i vilken utsträckning högre priser på till exempel kläder och livsmedel skulle leda till lägre arbetslöshet, men även det kan sparas till en annan krönika.

  Men så i början av juli, medan regnet öste ner i Stockholm, kördes Stefan Ingves över av sina Riksbankskollegor. Riksbanken slog till med en oväntat stor räntesänkning - med 0,5 procentenheter till 0,25 procent. Och ansvaret för den finansiella stabiliteten bollades över till Finansinspektionen och politikerna.

  Först mot slutet av 2015 räknar Riksbanken med att räntan behöver höjas igen. Den låga räntan förväntas få upp inflationen genom att bidra till ökad efterfrågan, höja inflationsförväntningarna och inte minst genom att försvaga växelkursen. Vinnare på den låga räntan är inte minst den som äger en fastighet och har bolån.

  Samtidigt har den svenska kronan det senaste året försvagats markant, och efter räntebeskedet föll kronan ytterligare. Så för den som tröttnat på det lynniga svenska sommarvädret och funderar på att resa till sydligare länder var Riksbankens sänkning ett ovälkommet besked.

  Peter Gummesson
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta