• 6/30/2014

  Vi inför skriftligt godkännande med start den 1 juli 2014

  Från och med den 1 juli är det krav på skriftligt godkännande vid telefonförsäljning av rådgivnings- och förvaltningstjänster för premiepension. Monetar Pensionsförvaltning inför därmed från och med den 1 juli ett skriftligt godkännande i samband med att man blir kund. Detta oavsett om man har valt att bli kund genom att själv kontakta oss per telefon eller om man har valt att bli kund hos oss via vår webbplats.

  Som en av Sveriges största företag inom premiepensionsförvaltning har Monetar Pensionsförvaltning gått i bräschen i branschen när vi upphörde med att marknadsföra bolagets diskretionära förvaltningstjänst av premiepensionen via telemarketing i mars i år. Läs mer i vårt pressmeddelande från den 14 mars 2014.

  Läs mer om de nya reglerna på Konsumentverkets webbplats.

  Vänliga hälsningar
  Monetar Pensionsförvaltning