• 6/12/2014

  Krönika: Lugnet före stormen?

  Den europeiska centralbanken ECB gjorde inte marknaden besviken efter sitt möte i början av juni. ECB-chefen Mario Draghi levererade en sänkning av refiräntan – den ränta bankerna kan låna av ECB – till 0,15 procent. Samtidigt sänktes depositräntan till -0,10. Europeiska banker får med andra ord betala för att sätta in pengar hos ECB. Därutöver inför ECB nya riktade lån till banksektorn, samt förbereder sig för att kunna köpa strukturerade obligationer. Allt detta för att underlätta för bankerna att låna ut mer pengar.

  ECBs aggressiva penningpolitik har bidragit till att pressa ned riskpremierna i marknaden, eller med andra ord fått europeiska tillgångspriser att stiga. Som exempel kan nämnas att den italienska aktiemarknaden stigit med 17 procent hittills i år, och den spanska 10-åriga obligationsräntan har sjunkit med 2,5 procent. Samtidigt har Itraxx Crossover, ett index som mäter ränteskillnaden mellan europeiska företagsobligationer och statsobligationer, sjunkit till den lägsta nivån sedan 2007.

  Och mycket talar för att den penningpolitiska stimulansen kommer att fortsätta, åtminstone i Europa. I Sverige räknar vi, liksom marknaden i övrigt, med att Riksbanken sänker sin viktigaste styrränta reporäntan till 0,50 procent vid sitt möte i juli.

  Men samtidigt som Europa brottas med strukturella problem och låg inflation, så förbättras den amerikanska ekonomin. Den amerikanska centralbanken Feds senaste ekonomiska rapport (den så kallade Beige Book) visar att återhämtningen fortsätter i samtliga tolv distrikt. Sysselsättningen fortsätter att öka, samtidigt som löneökningstakten börjar stiga.

  Fed har redan börjat minska sina stödköp av obligationer och kan väntas börja höja räntan under nästa år. Det är dock inget som marknaderna tycks bekymra sig för. Tvärtom har VIX-index, som mäter volatiliteten i marknaden, sjunkit till den lägsta nivån sedan 2007.

  Inom Fed växer nu oron för att den låga volatiliteten och de låga räntorna riskerar att leda till överdrivet risktagande. I slutet av augusti håller Kansas Fed sin årliga konferens i Jackson Hole. Det är ett tillfälle då det ofta kommer penningpolitiska utspel från den amerikanska centralbanken. Kanske kan vi då räkna med signaler om stramare penningpolitik.

  Och i korsdraget mellan ett expansivt ECB och ett hökaktigt Fed kan det bli stormigt på finansmarknaderna till hösten.

  Peter Gummesson
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta