• 4/9/2014

  Krönika april 2014: De ömtåliga fem

  Analytiker på finansmarknaden älskar att hitta på kärnfulla smeknamn för att beskriva företeelser, om inte annat för att på ett fyndigt sätt marknadsföra sina affärsidéer. Vem minns inte uttrycket BRIC för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina? Eller det mindre smickrande PIGS för Portugal, Irland, Grekland och Spanien?

  Ett nytt smeknamn blev populärt under hösten och vintern, då allt fler började tala om ”the Fragile Five” – Turkiet, Brasilien, Indien, Sydafrika och Indonesien – tillväxtmarknader med budget- och bytesbalansunderskott och stort beroende av utländskt kapital.

  Tillväxtmarknaderna har som bekant en längre tid av svaghet bakom sig. Valutorna i de större tillväxtmarknaderna började sjunka redan 2011, i samband med den statsfinansiella krisen i Sydeuropa. Försvagningen tog fart våren 2013 efter att den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke flaggat för minskade stödköp av amerikanska obligationer, vilket i sin tur ledde till minskad riskaptit och utflöden ur tillväxtmarknaderna.

  Värst drabbade blev just de så kallade ”Fragile Five”. Kapitalutflöden ut ur dessa länder har lett till att valutorna fallit kraftigt, aktiekurser sjunkit och obligationsräntor stigit. Centralbankerna har samtidigt försökt dämpa fallet genom att höja styrräntorna. Till exempel har den turkiska centralbanken under det senaste året höjt styrräntan från 4,5 till 10 procent, och den brasilianska motsvarigheten från 7,25 till 11 procent.

  Men samtidigt börjar de svagare valutorna ge effekt i form av förbättrad konkurrenskraft. Bytesbalansunderskotten har börjat krympa. Och vissa tecken finns på att de finansiella marknaderna börjar stabiliseras. Valutorna i Turkiet, Brasilien, Indien, Sydafrika och Indonesien har alla stärkts i år. Men fortfarande är de nära sina svagaste nivåer sedan finanskrisen.

  Samtidigt är räntorna i dessa länder alltjämt på höga nivåer. I lokala valutor ligger obligationsräntorna i tillväxtmarknaderna nära 7 procent (i obligationsindexet JP Morgan EM Global Diversified).

  Det finns stora risker med investeringar i tillväxtmarknader. Politisk instabilitet, svagare tillväxt och fortsatta kapitalutflöden kan fortsätta tynga marknaderna. Men mot bakgrund av höga räntor och svaga valutor börjar ändå tillväxtmarknadsobligationer se intressanta ut.

  Peter Gummesson
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta