• 3/14/2014

  Pressmeddelande 2014-03-14

  Monyx upphör med marknadsföring av bolagets diskretionära förvaltningstjänst av premiepensionen via telemarketing

  Monyx går i bräschen och upphör med telemarketing som kanal för marknadsföring av bolagets diskretionära förvaltningstjänst av premiepensionen.

  Monyx har följt utvecklingen på marknaden och den allmänna debatten om konsumentskydd, särskilt gällande konsumentskydd i samband med erbjudande av finansiella tjänster. Beslut har nu fattats om att upphöra med marknadsföring via telemarketing av den diskretionära förvaltningstjänsten.

  "Som en av Sveriges största förvaltare, bland annat av premiepensionskapital, har vi valt väg framåt. En av de åtgärder vi gör är att upphöra med marknadsföring av bolagets diskretionära förvaltningstjänst via telemarketing och ökar fokus ytterligare på våra kunder och våra erbjudanden", säger Johan Wagman som tillträder som VD för Monyx i slutet av mars.

  Monyx har uppfattat att konsumenter finner det svårt att via telemarketing ta till sig all information och förståelse för tjänsten diskretionär förvaltning av premiepensionen. Monyx väljer därför andra vägar att tydliggöra värden i Monyx erbjudanden.

  "Vi ser att det finns en viljeinriktning hos myndigheter och bland lagstiftare där den röda tråden är konsumentskyddet. Det är viktigt för oss att ta del av kundernas, lagstiftarens och samhällets syn på detta", säger Johan Wagman, tillträdande VD för Monyx.

  Nu ökar fokus på att utveckla vår förvaltning och våra sparprodukter samt öka servicen och produktutbudet till våra befintliga kunder.

   

  För mer information kontakta:
  Johan Wagman
  VD
  E-post: johan.wagman@monyx.se
  Mobil: 076-525 87 99

   

  Ylva Klingvall Kommunikationschef
  E-post: ylva.klingvall@monyx.se
  Mobil: 070-831 08 65