• 3/12/2014

  Osäker Riksbank fruktar låg inflation

  Sveriges Riksbank har under senare år fått allt mer kritik för den låga inflationen. Enligt Riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla ett stabilt penningvärde, vilket av Riksbanken definierats som en inflationstakt på 2 procent. Men de senaste 10 åren har den underliggande inflationen legat betydligt lägre, på igenomsnitt 1,5 procent. För närvarande är den underliggande inflationstakten än lägre, på 0,4 procent.

  Dessutom har Riksbanken de senaste åren konsekvent underskattat inflationen i sina prognoser. Som exempel kan nämnas att Riksbanken i juli 2011 räknade med att inflationstakten i slutet av 2012 skulle ligga på 2 procent, i själva verket visade sig inflationen i slutet av 2012 vara under 1 procent. I februari 2012 trodde Riksbanken att inflationstakten i början av 2014 skulle vara över 2 procent, men som nämnts ovan ligger inflationstakten i själva verket under 0,5 procent.

  I rättvisans namn ska nämnas att den låga inflationen kommit som en överraskning för de flesta bedömare, inklusive undertecknad.

  Bakom den svaga prisutvecklingen ligger flera faktorer, bland annat oväntat svag prisutveckling i omvärlden, vilket tillsammans med en oväntat stark krona bidragit till låga importpriser. Samtidigt har den inhemska tjänsteinflationen varit oväntat svag.

  Protokollet från Riksbankens senaste penningpolitiska möte visar att flera av Riksbanksdirektörerna oroas av den låga inflationen och menar att om inflationen fortsätter att vara låg så behöver styrräntan sänkas ytterligare från dagens 0,75 procent. Dessutom betonas risken för att en för stor ränteskillnad mellan Sverige och omvärlden kan leda till en alltför stark krona, vilket ytterligare skulle sätta press på inflationen.

  Mot detta står oron för att den höga skuldsättningen hos hushållen ska leda till ekonomiska obalanser, en oro som framför allt finns hos Riksbankschefen Stefan Ingves. Ingves syn delas av BIS, Bank for International Settlements, centralbankernas egen samarbetsorganisation. I sin senaste kvartalsrapport varnar BIS för att låga räntor under lång tid uppmuntrar till ökad risktagning.

  Till skillnad från sina kollegor i direktionen räknar dessutom Ingves med att perioden med bred inflationsnedgång nu är över.

  Men skulle inflationen fortsätta vara låg blir det nog ändå svårt för Ingves att stå emot trycket, och skulle den sjunka ytterligare kan vi nog räkna med att räntan sänks ytterligare. Om inte annat kan vi räkna med en längre period med fortsatt låga räntor framöver.

  Peter Gummesson
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta