• 1/16/2014

  Johan Wagman ny VD på Monyx - Pressmeddelande 2014-01-16

  Styrelsen i Monyx Financial Group har utsett Johan Wagman till ny VD för Monyx Financial Group AB. Johan Wagman är idag marknadsdirektör på Folksam där han har arbetat i 25 år under en framgångsrik karriär. Styrelsen vill med tillsättandet av Johan Wagman fortsätta utveckla Monyx till en stark aktör på marknaden.

  "Vi i styrelsen är glada att ha lyckats anställa Johan Wagman, 46 år, som ny VD. Johan Wagmans uppdrag är att tillsammans med övriga ledningsgruppen fortsätta stärka och utveckla Monyx till en stark, lönsam och attraktiv aktör på den svenska marknaden", säger styrelseordförande Peter Reedtz.


  "Jag känner en stor glädje att bli en del av Monyx och ser stora möjligheter att utveckla och bredda Monyx kunderbjudande", säger Johan Wagman.


  Mikael Kadri har sedan i juni 2013 varit tillförordnad VD. Mikael Kadri fortsätter, efter Johan Wagmans tillträde i mars, som vice VD i Monyx Financial Group AB, samt som ansvarig för kapitalförvaltningen. I december rekryterades Lotta Eek som ny COO till Monyx. Hon kommer närmast från Carnegie och är ytterligare en förstärkning för bolaget.

  För mer information kontakta:

  Christer Löfdahl
  Styrelseledamot
  E-post: christer.lofdahl@monyx.se
  Mobil: 070-862 94 96


  Johan Wagman
  Mobil: 070-831 60 29

  Ylva Klingvall
  Kommunikationschef
  E-post: ylva.klingvall@monyx.se
  Mobil: 070-831 08 65


  Om Monyx

  Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver också verksamhet i Umeå, Sveg och Mora. Monyx Financial Group är ett dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX København. Monyx Financial Group erbjuder sina kunder förvaltning av fondförsäkringar, pensionskapital och fonder genom Monyx Fondservice, Monetar Pensionsförvaltning och genom fondbolaget Monyx Fund. Gemensamt drivs vi av idén om att nå ut till alla människor och att hjälpa våra kunder med förvaltning av olika former av sparande. Monyx Financial Group AB har ca 100 medarbetare, ca 200 000 kunder och förvaltar ca 24 miljarder kronor. www.monyx.se.