• 1/15/2014

  Monyx Svenska Aktier får fyra stjärnor av Morningstar

  Aktiefonden Monyx Svenska Aktier har tilldelats fyra stjärnor av fem möjliga av fondanalysföretaget Morningstar. Det betyder att fonden de senaste tre åren har presterat en avkastning justerat för kostnader och risk, som hör till den översta kvartilen av fonder inom sin kategori.

  "Det är glädjande att vi har presterat ett resultat som innebär att fonden får fyra stjärnor av Morningstar. Vi har valt att skilja oss gentemot flera av de övriga aktivt förvaltade svenska aktiefonderna genom dels vår konkurrenskraftiga förvaltningsavgift på 0,7 procent men främst genom vår förvaltningsfilosofi.", säger Mikael Kadri t.f. VD på Monyx.

  Fonden förvaltas av Stefan Åsbrink sedan kvartal två 2013. Hans förvaltningsfilosofi bygger inte på koncentrerade portföljer med innehav i ett fåtal aktier eller tillgångsslag utan istället är filosofin att diversifierade portföljer, med ett större antal innehav, över tid har bättre förutsättningar att skapa en högre riskjusterad avkastning för andelsägarna i fonden. Ytterligare dimension i förvaltningen av Monyx Svenska Aktier är att fonden aktivt ”gasar och bromsar” genom nyttjande av terminer som tillämpas för att öka alternativt minska fondens exponering mot aktiemarknaden.


  Fondfakta

  Under den senaste treårsperioden har Monyx Svenska Aktier uppnått en total avkastning på 24,1 procent och har under två av de senaste tre åren slagit sitt jämförelseindex. 2013 avkastade fonden 26 procent. Standardavvikelsen uppgick under perioden till 14 procent. Fondförmögenheten uppgick till 1 300 miljoner kronor den 30 december 2013. Förvaltningsavgiften är 0,7 procent. Fonden kan handlas på monyx.se eller via avanza.se, nordnet.se, mfex.se och nasdaqomxnordic.com.
  Källa: Morningstar


  För mer information kontakta:

  Ylva Klingvall
  Kommunikationschef
  E-post: ylva.klingvall@monyx.se
  Mobil: 0708-31 08 65


  Om Monyx

  Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver också verksamhet i Umeå, Sveg och Mora. Monyx Financial Group är ett dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på Köpenhamns Fondbörs. Monyx Financial Group erbjuder sina kunder förvaltning av fondförsäkringar, pensionskapital och fonder genom Monyx Fondservice, Monetar Pensionsförvaltning och genom fondbolaget Monyx Fund. Gemensamt drivs vi av idén om att nå ut till alla människor och att hjälpa våra kunder med förvaltning av olika former av sparande. Monyx Financial Group AB har ca 100 medarbetare, ca 200 000 kunder och förvaltar ca 24 miljarder kronor. www.monyx.se.