• 12/27/2013

    Monyx Aktiv Ränta byter referensindex

    Monyx Aktiv Ränta byter referensindex från och med den 1 januari 2014. Anledningen är att det tidigare referensindexet STIBOR 12M inte längre publiceras, varför Styrelsen har beslutat att ersätta STIBOR 12M med OMRX T-Bill Index som nytt referensindex för fondens prestationsbaserade arvode.

    Vidare ändras hur fondens upplupna prestationsbaserade arvode betalas ut från och med den 1 februari 2014. Läs gärna mer i Notice to Shareholders.  

    Monyx Aktiv Ränta är en aktivt förvaltad fond som placerar i stats- , bostads- och företagsobligationer samt penningmarknadsinstrument. Fonden passar dig som söker jämn värdetillväxt till begränsad risk. Fondens placeringar görs huvudsakligen i värdepapper med god kreditvärdighet. Ansvarig fondförvaltare är Peter Gummesson som är en erfaren ränteförvaltare med 15 år i branschen.