• 12/11/2013

  Alla ögon på USA

  Under året som gått har finansmarknaderna skiftat fokus. Europas finansiella problem och svaga tillväxt tycks vara ett minne blott. Istället är det mot USA marknadens blickar riktas, ett USA med ljusare ekonomiska utsikter, men med risker som lurar i bakgrunden.

  Den underliggande ekonomiska utvecklingen i USA är positiv. Viktiga indikatorer, som till exempel inköpschefsindex, tyder på bättre industrikonjunktur. Fastighetsmarknaden har stabiliserats, med stigande fastighetspriser och nybyggandet har tagit fart. Och, kanske viktigast av allt, arbetsmarknaden förbättras sakta men säkert och sysselsättningen ökar. Arbetslösheten är nu den lägsta sedan 2008.

  För marknaderna är effekterna av den starkare ekonomiska tillväxten tveeggade. För även om starkare tillväxt i grunden är positivt, så innebär det samtidigt ökad osäkerhet kring centralbanken Feds penningpolitik.

  De finansiella marknaderna har de senaste åren gynnats (vissa skulle säga dopats) av Feds expansiva penningpolitik. Centralbanken försöker stimulera ekonomin genom att trycka ned räntorna, dels genom att hålla sin korta styrränta nära noll, dels genom att samtidigt pressa ned de långa räntorna genom att stödköpa obligationer för gigantiska 85 miljarder dollar i månaden.

  Men nu väntas Fed snart börja lätta på gaspedalen. Marknaden räknar med att centralbanken kommer att dra ned på sina obligationsköp, troligen i början på nästa år, men kanske redan nu i december. Osäkerheten kring tidpunkten ökas något av att Fed vid årsskiftet byter chef, då Ben Bernanke avgår för att ersättas av Janet Yellen. Men Yellen anses allmänt stå Bernanke nära, och inte stå för någon signifikant avvikande räntepolitik. Det mest troliga scenariot är därför att Fed i mars börjar minska sina obligationsköp, medan styrräntan ligger kvar nära noll, åtminstone under resten av 2014.

  Hur kommer då marknaderna reagera på den mindre expansiva penningpolitiken? När Ben Bernanke i våras antydde att Fed skulle minska obligationsköpen ledde det till kraftigt stigande obligationsräntor och fallande aktiemarknader.

  Men sedan dess har aktiemarknaderna återhämtat sig. Faktum är att den amerikanska aktiemarknaden är en av de starkaste aktiemarknaderna hittills i år, och fram till i början av december hade aktieindexet S&P 500 stigit med drygt 25 procent. Jämfört med andra aktiemarknader börjar den amerikanska bli högt värderad.

  När Fed börjar flagga för neddragningar nästa gång är marknaderna mer förberedda och reaktionerna borde bli mindre kraftiga. Men med tanke på den starka utvecklingen under hösten finns det ändå all anledning att vara uppmärksam.

  Peter Gummesson
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta