• 11/12/2013

  ECB sätter press på Riksbanken

  Den europeiska centralbanken ECB överraskade marknaden med att vid sitt möte i början av november sänka sin viktigaste styrränta från 0,5 procent till 0,25 procent. Enligt ECB är det ett svagare inflationstryck och en nedreviderad inflationsprognos som ligger bakom sänkningen. Den senaste tidens euro-förstärkning har sannolikt bidragit till ECBs mer pessimistiska syn. ECB-chefen Mario Draghi framhävde efter sänkningen att ECB inte har ett valutamål, men att valutakursen är viktig för tillväxt och inflation och att ECB följer euron noga.

  Samtidigt har Sveriges Riksbank under lång tid fått kritik för sin penningpolitik och för att inflationen är lägre än inflationsmålet. För närvarande är den underliggande inflationstakten 0,9 procent, jämfört med Riksbankens mål på 2 procent. Kritikerna menar att Riksbanken därför borde sänka räntan.

  Riksbankens direktion har länge varit splittrad vad gäller synen på penningpolitiken. Majoriteten i direktionen, med Riksbankschefen Stefan Ingves i spetsen, har motstått kraven på sänkning. Framför allt är det hushållens höga skuldsättning som oroar Ingves. Dessutom räknar majoriteten med att en starkare konjunktur på sikt kommer att leda till ett ökat inflationstryck. Enligt Riksbankens egen prognos kommer det att leda till att räntan vid slutet av nästa år börjar höjas från dagens 1 procent.

  Mot det står en minoritet i direktionen bestående av ledamöterna Karolina Ekholm och Martin Flodén som menar att Riksbanken tvärtom borde sänka räntan redan nu.

  ECBs räntesänkning sätter nu ytterligare press på Riksbanken. ECBs sänkning innebär att ränteskillnaden mellan Sverige och euroområdet ökar, vilket allt annat lika borde leda till att den svenska kronan stärks. Dessutom borde Riksbanken i sina egna prognoser ta intryck av ECBs mer pessimistiska syn på tillväxt och inflation i Europa.

  Sammantaget har sannolikheten för en räntesänkning från Riksbanken ökat i och med ECBs sänkning. Åtminstone kan vi anta att Riksbanken skjuter på sin planerade första höjning. Avgörande för Riksbanken blir troligen den svenska kronans utveckling. Redan nu hörs röster från ledande industriföreträdare som Sverker Martin-Löf, ordförande för Industrivärden och SCA, som menar att kronan är för stark och att Riksbanken därför borde sänka räntan. Om vi får se en kraftig förstärkning av kronan lär trycket på Riksbanken till slut bli övermäktigt.

  Peter Gummesson
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Aktiv Ränta