• 10/11/2013

  Sverigeförvaltaren med ett annorlunda angreppssätt

  I konkurrens med över hundra Sverigefonder är Monyx Svenska Aktier en aktivt förvaltad Sverigefond som har funnits på marknaden sedan starten 1999. Anledningen till att den sticker ut lite i mängden är mitt något annorlunda sätt att förvalta fondens kapital sedan jag den 1 maj 2013 tog över som ansvarig fondförvaltare för fonden.

  Det traditionella förvaltningssättet, att enbart analysera bolag och företagsledningar, tror jag inte på eftersom det till viss del är slöseri med tid. Det är omöjligt att ha full information om till exempel Sveriges 50 största bolag. Därför kompletterar jag förvaltningen med global makroanalys samt analys av marknadspsykologi.

  Den tydliga makrobilden i förvaltningen kommer från min bakgrund som nationalekonom och statistiker. Mina studier inom företagsekonomi kommer också väl till pass, men jag är framförallt en nationalekonom och statistiker. Det har gett mig en något annorlunda infallsvinkel och ett annorlunda angreppssätt.

  Att hålla distansen från företagen för att behålla en hög integritet är viktigt. Jag kan konstatera att många har lätt för att blir kära in i sina aktier, speciellt om förvaltaren har en nära relation till företagsledningen. Dessutom kostar det tid att sitta på möten med företagsledningar, där du redan på förhand vet att du inte kommer att få någon ytterligare information, än vad som är kommunicerat. Idag finns siffror och analyser kring de stora bolagen så pass tillgängligt, att det är lättare att vara objektiv om du befinner dig en bit i från ledningen. För en komplett investeringsprocess behövs alltså mer än analys av bolagsdata.

  Dessutom lägger jag ned mycket tid och kraft på att analysera marknadspsykologi och här använder jag spelteorier och beteendevetenskap. På så sätt försöker jag förutspå hur marknaden kommer att reagera på ny information.

  För att effektivt kunna minimera risker i investeringsprocessen använder jag även mina samlade erfarenheter från att ha förvaltat hedgefonder under många år. Det är bra att kunna använda derivat som riskreduceringsverktyg för att snabbt minska portföljrisken. Nya fondbestämmelser har öppnat denna möjlighet för förvaltare, men märkligt nog är det få Sverigeförvaltare som utnyttjar den,.

  Avslutningsvis, hur ser då den svenska och nordiska marknaden ut ur ett investeringsperspektiv? Jag är försiktigt optimistisk och tror att börsen kommer att trenda vidare uppåt detta år och även nästa år. Det kommer att komma en och annan rekyl men grundläggande data talar för fortsatt uppgång.

  Stefan Åsbrink
  Ansvarig fondförvaltare för Monyx Svenska Aktier