• 8/15/2013

  Sälja till kräftorna...

  Att köpa till sillen och sälja till kräftorna är ett gammalt talesätt på aktiemarknaden. Och i år har den som köpte aktier till sillen varit lyckosam.

  Aktiemarknaderna sjönk kraftigt dagarna runt midsommar, mot bakgrund av att den amerikanska centralbanken väntas minska sina köp av stats- och bostadsobligationer (vilket jag skrev om i förra månadens krönika).

  Den som passade på att köpa aktier dagen före midsommar, lagom till sillen, har haft en god avkastning sedan dess. Från den 20 juni till den sista juli är den svenska aktiemarknaden upp mer än 8 procent. Den som väntade till efter midsommarhelgen och köpte den 24 juni har gjort en ännu bättre affär.

  Lagom till kräftorna i augusti uppstår då frågan om det är dags att sälja sina aktier. Finns det någon sanning bakom det gamla talesättet?

  Faktum är att studier visat att det finns säsongsmässiga mönster på aktiemarknaden. Till exempel har Ben Jacobsen och Cherry Y Zhang vid det nya zeeländska universitet Massey visat att aktiemarknaderna historiskt tenderat att utvecklas bättre under perioden november-april jämfört med perioden maj-oktober. Enligt Jacobsen och Zhang gäller detta samband i 81 av 108 undersökta aktiemarknader, däribland Sverige. Månad för månad har augusti tenderat att vara en bra månad för aktiemarknaden, medan september historiskt varit en svag månad.

  Så mot bakgrund av det historiska mönstret finns det skäl att vara försiktig framöver.

  Samtidigt är det viktigt att ta dessa historiska samband med en nypa salt. Variationerna är stora månad för månad och år från år, och den som försöker sig på att tajma aktiemarknadens svängningar kan lätt hamna fel. Och på lång sikt är det värderingarna som är det viktigaste för avkastningen på aktiemarknaden.

  För den långsiktige spararen är det nog bättre att njuta av både sill och kräftor än att fundera på deras eventuella samband med aktiemarknaden.

  Peter Gummesson
  Ansvarig ränteförvaltare, Monyx Financial Group