• 8/9/2013

    Monyx Multifonder byter ansvarig fondförvaltare

    Den 1 augusti 2013 bytte Monyx Multifonder ansvarig fondförvaltare till Tom Olsson och Marcus Swenning.

    De är en del av kapitalförvaltningsteamet och har arbetat under ett antal år med förvaltar- och fondanalys på Monyx. Tack vare deras kompetens och upparbetade erfarenhet är det ett naturligt steg att de tillsammans nu övertar det direkta förvaltningsansvaret för Monyx Multifonder. De ersätter Johan Hinas och Mikael Kadri, som båda ingår och kvarstår i Monyx kapitalförvaltningsteam. Tom och Marcus är, precis som övriga förvaltare, fortsatt centrala kring förvaltningen av samtliga Monyx fonder och förvaltningstjänster.