• 7/11/2013

  Har inte aktiemarknaderna överreagerat?

  Nu är det sommar i Sverige. Åtminstone om vi ska tro Riksbankschefen Stefan Ingves, som efter Riksbankens junimöte gav en målande beskrivning av svensk ekonomi. Och varmare ska det bli, enligt Ingves. Det är denna ljusa syn på utvecklingen som gör att majoriteten av Riksbankens direktion trots kritik inte vill sänka räntan, utan tvärtom räknar med att räntan kommer att behöva höjas de kommande åren.

  Peter

  Det märkliga är att det just är denna positiva bild av framtiden som fått aktiemarknaderna att backa de senaste veckorna. Marknaderna fruktar att stramare penningpolitik kommer att leda till kraftigt stigande marknadsräntor. Detta kan påverka andra tillgångsslag negativt, och dessutom leda till att uppgången kommer av sig.

  Det är framför allt spekulationer om när den amerikanska centralbanken Fed ska minska sina köp av stats- och bostadsobligationer som har fått marknaden att försvagas. Fed köper idag obligationer för gigantiska 85 miljarder dollar varje månad. I juni steg amerikanska obligationsräntor kraftigt och aktiemarknaderna föll efter att Fed-chefen Ben Bernanke antytt att Fed kan komma att minska dessa obligationsköp till hösten.

  Men frågan är ändå om inte aktiemarknaderna har överreagerat.

  För det första kommer en åtstramning av penningpolitiken att ske mot bakgrund mot starkare konjunktur. Bernanke betonade att obligationsköpen kommer att minskas endast under förutsättning att arbetsmarknaden stärks och tillväxten tar fart. Detta borde i grunden vara positivt för aktiemarknaderna. Här kan vi dra paralleller till tidigare tillfällen då Fed stramat åt penningpolitiken. Under 1994-1995 respektive 2004-2006 höjde Fed räntan kraftigt. Men trots detta stärktes aktiemarknaderna under dessa perioder.

  För det andra kommer en åtstramning av penningpolitiken att ske långsamt. Även om Fed drar ned på obligationsköpet så väntas styrräntan ligga kvar nära noll ända till 2015. Samtidigt har såväl den europeiska centralbanken ECB och den brittiska motsvarigheten Bank of England betonat att deras respektive styrräntor kommer att ligga kvar på dagens låga nivåer eller lägre lång tid framöver.

  Och för det tredje så bör vi alltid ta centralbankers och andra bedömares prognoser med en nypa salt. Både när det gäller ekonomi eller väder.

  Peter Gummesson
  Ansvarig ränteförvaltare, Monyx Financial Group