• 5/23/2013

  Monyx Global Opportunities byter namn till Monyx Strategi Offensiv

  Monyx Global Opportunities byter namn till Monyx Strategi Offensiv och blir en del av vår riskstyrda förvaltning den 27 maj 2013

  Monyx är ett professionellt och nytänkande kapitalförvaltningshus som erbjuder moderna helhetslösningar för sparande, till alla. Under det senaste året har vi sett över vårt fondutbud för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder med förvaltningen av sitt sparande.

  Som ett led i det arbetet byter Monyx Global Opportunities namn till Monyx Strategi Offensiv och blir en del av vår riskstyrda förvaltning med risknivå 6 i Monyx Spara 3 - 6. Det innebär att våra förvaltare med utgångspunkt från vald målrisk arbetar aktivt med att ta fram den optimala kombinationen av tillgångar i fonden, för att skapa så hög långsiktig avkastning som möjligt. Tidigare investerade fonden endast i globala aktier men i framtiden har fonden också möjlighet att investera i räntebärande instrument för att uppnå vald målrisk.

  Monyx Strategi Ränta byter namn till Monyx Aktiv Ränta

  Vi har beslutat att namnändra räntefonden Monyx Strategi Ränta till Monyx Aktiv Ränta för att bättre återspegla fondens förvaltningssätt. Dessutom görs namnändringen för att särskilja fonden från de riskstyrda strategifonderna.