• 5/20/2013

  Krönika: Centralbankerna stimulerar

  April blev en månad med stark utveckling på de flesta finansiella marknader, där aktiemarknaderna hade övervägande positiv utveckling. Samtidigt sjönk marknadsräntorna, både i länder som uppfattas som mer säkra - som Sverige och Tyskland - och i mer osäkra sydeuropeiska länder. Dessutom minskade ränteskillnaderna mellan mindre och mer säkra emittenter.

  Undantaget från den positiva utvecklingen är råvarumarknaderna. Råvarupriserna sjönk på bred front under månaden.

  Denna utveckling är tvärs emot det vanliga mönstret de senaste åren. Tidigare har aktiemarknaderna tenderat att stärkas när konjunkturoptimismen ökat, vilket sammanfallit med stigande räntor i mer säkra länder, med krympande ränteskillnader, och med högre råvarupriser.

  Men i april har konjunktursignalerna varit övervägande svagare än väntat. Så det är knappast ökad optimism som drivit marknaderna.

  Att det är något annat än förväntningar om konjunkturen som påverkat marknaderna visar sig också av att det på aktiemarknaderna framför allt är defensiva sektorer som utvecklats starkt, som kraftbolag och telekomoperatörer. Mer konjukturkänsliga bolag inom energi-, råvaru- och industrisektorerna har däremot utvecklats svagt.

  Så vad är det då som driver marknaderna? Enligt vår bedömning är det framför allt centralbankernas penningpolitik. Under våren har vi sett kraftfull penningpolitisk stimulans från världens centralbanker. Mest tydligt är detta i Japan, där den nye centralbankschefen Haruhiko Kuroda agerat kraftfullt för att försvaga yenen. Samtidigt har den amerikanska centralbanken Fed bekräftat att nollräntepolitiken och de månatliga stödköpen av obligationer fortsätter.

  Och i slutet av april sänkte den europeiska centralbanken ECB styrräntan till 0,5 procent. Dessutom avslöjade ECB-chefen Mario Draghi att centralbanken överväger negativa inlåningsräntor. Även den svenska Riksbanken verkar ha mjuknat. Vid sitt senaste penningpolitiska möte reviderades inflationsprognosen ner och eventuella höjningar sköts på framtiden.

  Sammantaget innebär centralbankernas agerande att räntorna på statsobligationer hålls artificiellt låga. Det innebär att placerare i jakten på avkastning överger obligationer för mer riskfyllda tillgångar som är mer rimligt värderade, som företagsobligationer och aktier.

  Peter Gummesson
  Ansvarig ränteförvaltare, Monyx Financial Group