• 4/11/2013

  Italien bättre än sitt rykte

  Under det första kvartalet har de politiska och ekonomiska problemen i Sydeuropa åter givit sig till känna. Bakom den ökade osäkerheten ligger framför allt två händelser; problemen i det cypriotiska banksystemet (vilket jag dock lämnar därhän i denna krönika), samt det alltjämt oklara politiska läget i Italien.

  Snart två månader efter valet står Italien fortfarande utan regering. De tre politiska blocken med vänsterns Pier Luigi Bersani, den evige Silvio Berlusconi och uppstickaren Beppe Grillo har inte lyckats komma överens och bilda regering. Trots president Giorgio Napolitanos ansträngningar tycks ett nyval rycka närmare, och en ny våg av politisk oro verkar stå för dörren.

  Mot bakgrund av den politiska situationen är det kanske inte förvånande att den italienska aktiemarknaden tillhör de svagare hittills i år. Milanobörsen var ned drygt 5 procent under det första kvartalet. Mätt i svenska kronor är nedgången än större, drygt 8 procent.

  Och som om den politiska oron inte vore nog dras Italien med långsiktiga problem, som hög statsskuld och omfattande byråkrati.

  Men trots det är ändå frågan om den italienska ekonomin inte är bättre än sitt rykte. För även om den italienska statsskulden är relativt hög, så är det löpande budgetunderskottet relativt lågt. Enligt EU-kommissionen var budgetunderskottet 2,9 procent 2012. Det kan till exempel jämföras med Frankrikes underskott på 4,6 procent.

  Och till skillnad från andra europeiska krisländer lider inte Italien av sviterna av en kredit- och fastighetsbubbla, som till exempel Spanien och Irland. Italienska hushåll är tvärtom överlag lågt belånade och med relativt höga förmögenheter.

  Dessutom tyder flera ekonomiska indikatorer på att den italienska konjunkturen håller på att röra sig i rätt riktning, tvärtemot Europa som helhet.

  Samtidigt är den italienska aktiemarknaden idag en av de billigaste i Europa, som exempel är det förväntade PE-talet för 2013 knappt 9. Och även om vi räknar med fortsatt politisk osäkerhet så framstår Italien alltmer som ett intressant placeringsalternativ.

  Peter Gummesson
  Ansvarig ränteförvaltare, Monyx Financial Group