• 3/12/2013

  Krönika mars 2013

  Har guldet förlorat sin lyster?

  Det senaste dryga årtiondet har guld varit en fantasiskt bra investering. Medan aktiemarknaden sedan 2000 upplevt två dramatiska krascher, har guldpriset stigit stadigt. Faktum är att guldpriset stigit varje år sedan 2001 – 12 år i rad!

  Från att ha varit en tråkig finansiell investering, som i princip utvecklats sidledes sedan början av 1980-talet, tog guldpriset fart i början av 2000-talet. Vad var det då som lockade finansiella placerare till guldet? En metall som egentligen inte har många andra användningsområden än till smycken? Och där placerare, till skillnad från traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer, inte kan räkna med att få någon avkastning i form av räntor eller utdelningar?

  Guld anses av sina förespråkare har egenskaper som gör det intressant som finansiell placering: För det första har guldpriset historiskt haft låg samvariation med andra tillgångsslag, vilket gör det intressant ur ett riskspridningsperspektiv. För det andra så ses guldet som ett skydd mot stigande inflation, eftersom guldets värde historiskt har varit stabilt mot den allmänna prisutvecklingen.

  Men samtidigt har det stigande guldpriset i sig lockat till sig en ny kategori placerare; trendföljare som räknar med att guldpriset kommer att fortsätta att stiga. Detta samtidigt som nya finansiella innovationer som börshandlade fonder – ETF:er – har gjort det enklare för placerare att få tillgång till råvarumarknaden.

  Och det är här det börjar bli farligt. När stigande priser i sig ses som ett bevis för att något är en bra investering, då är vi farligt nära en bubbla. Och tittar man på en graf över guldprisets utveckling så är den oroväckande lik hur det sett ut innan tidigare bubblor spruckit – med en närmast exponentiell prisutveckling de senaste åren.

  Men nu finns det tecken på att trenden håller på att vända. Sedan oktober har guldpriset sjunkit med drygt 10 procent. Samtidigt börjar vi nu för första gången se stora flöden ut ur börshandlade fonder som placerar i guld.

  Visst går det fortfarande att argumentera för guld som en finansiell placering. Men för den som vill skydda sig mot inflation finns det nog bättre alternativ i reala tillgångsslag som aktier.

  Peter Gummesson
  Ansvarig ränteförvaltare, Monyx Financial Group