• 3/5/2013

    Den risk du väljer idag kommer inte vara densamma i framtiden


    Johan och Hinas

    I en artikel i Investerarbrevet, Privata Affärer, intervjuas Johan Hinas och Mikael Kadri om Monyx riskstyrda förvaltningsstrategier som nyligen har lanserats. Strategierna har olika målrisk och sticker ut genom att förvaltningen är tydligt kopplad till investerarnas behov.

    Läs hela artikeln här.