• 1/21/2013

  En risk, ett val i Monyx Spara 3-6

  Idag den 21 januari lanserar vi Monyx riskstyrda Strategifonder i Monyx Spara 3-6.

  Det fina med våra Strategifonder är att det är risknivån som är utgångspunkten i förvaltningen av fonderna. Det är den förutbestämda förväntade risknivån som ska hållas och fördelningen mellan de olika tillgångsslagen görs för att på bästa sätt hålla den risknivån samtidigt som avkastningen optimeras.

  Varför ska man välja att spara i Monyx riskstyrda strategifonder?

  För kunden innebär våra strategifonder att han/hon får möjlighet att spara i en fond som skall ge maximal avkastning utifrån den risk som han/hon är villig att ta - alltså inte rekommendationer om en fond som tillhör en viss generation ex. 60-talist fonden där någon annan bedömt vilken risk man bör ta om man är född på 60-talet och sparar till sin pension. Med Monyx riskstyrda strategifonder får kunden tillgång till mer sofistikerade fonder än de ofta förekommande på marknaden. Dessutom rebalanseras fonderna vid behov - på så sätt vet kunden att han/hon alltid ligger med rätt riskexponering.


  Vår nya behovsanalys hjälper till

  En investering i fonder bör alltid föregås av en behovsanalys. Vår nya, genomarbetade behovsanalys hjälper kunden att hitta en risknivå som passar dem. Den innehåller frågor som tillsammans ger en bild av hur riskbenägen kunden är i sitt sparande. Utifrån resultatet föreslår vi en av våra riskstyrda strategifonder för placeringen. Men kunden kan givetvis välja en annan fond om det skulle vara mer passande.


  Vad är våra strategifonder i Monyx Spara 3 - 6 för typ av fonder?

  Monyx Spara 3 - 6 innefattar sex fonder med fyra risknivåer; risknivå 3 - 6. De är anpassade för ett långsiktigt sparande. Våra strategifonder i Monyx Spara 3 - 6 är direktinvesterande fonder i aktier, räntepapper och alternativa investeringar. Namnen på de sex fonderna är:

  Monyx Spara 3Monyx Strategi Trygghet
  Monyx Spara 4Monyx Strategi Balanserad
  Monyx Spara 5Monyx Strategi Världen
  Monyx Spara 5Monyx Strategi Sverige/Världen
  Monyx Spara 5Monyx Strategi Nya Marknader
  Monyx Spara 6Monyx Strategi Offensiv
  (Monyx Strategi Offensiv kommer att lanseras inom kort under kvartal ett 2013)

  Om du har några frågor hör gärna av dig till oss.

  Med vänlig hälsning
  Monyx Financial Group
  Mikael Kadri
  CIO