• 11/8/2012

  Notice to Shareholders - information till dig som äger andelar i Monyxfonder

  Här följer huvuddragen, sammanfattade på svenska, av det Notice to Shareholders som skickats ut på engelska daterat den 5 november 2012. Nedanstående är en sammanfattning och är inte juridiskt bindande.

  Bifogade informationsbrev handlar om:

  I) Förändringar i avgiftsstrukturen för fonderna

  Vi har beslutat att genomföra en förändring i avgiftsstrukturen, som dock inte påverkar den totala avgiften i respektive fond. Det är enbart fördelningen avde olika avgifterna som är förändrad och du som fondandelsägare betalar inte högre avgift än tidigare.

  II) Förtydligande i fondbestämmelser som inte förändrarförvaltningen:

  1. Monyx Strategi Sverige/Världen: Vi förtydligar att tillväxtmarknadsaktier kan utgöra en del av investeringarna i globala aktier.

  2. Monyx Multifond Världen: Vi förtydligar att tillväxtmarknadsaktier kan utgöra en del av investeringarna i globala aktier.

  3. Monyx Multifond Sverige/Världen: Vi förtydligar att tillväxtmarknadsaktier kan utgöra en del av investeringarna i globala aktier.

  III) Ändringar i fondbestämmelserna som kan påverka förvaltningen:

  1. I Monyx Strategi Nya Marknader är allokeringen mellan aktier och räntor något förändrad.

  60 - 100 procent av fondförmögenheten ska över tid vara investerade i tillväxtmarknadsaktier och aktierelaterade instrument samt upp till 40 procent i räntebärande instrument. Fonden kan dock fortfarande allokera upp till 100 procent i antingen tillväxtmarknadsaktier och aktierelaterade instrument eller räntebärande instrument beroende på marknadsförhållanden.

  2. I Monyx Strategi Världenär allokeringen mellan aktier och räntor något förändrad.

  60 - 100 procent av fondförmögenheten ska över tid vara investerade i globala aktier, inklusive tillväxtmarknadsaktier, och aktierelaterade instrument samt upp till 40 procent i räntebärande instrument. Fonden kan dock fortfarande allokera upp till 100 procent i antingen globala aktier och aktierelaterade instrument eller räntebärande instrument beroende på marknadsförhållanden.

  3. I Monyx Strategi Balanserad är allokeringen mellan aktier och räntebärande instrument något förändrad. 35 - 65 procent av fondförmögenheten ska över tid vara investerade i globala aktier, inklusive tillväxtmarknadsaktier och 35-65 procent i räntebärande instrument. Fonden kan dock fortfarande allokera upp till 100 procent i antingen globala aktier och aktierelaterade instrument eller räntebärande instrument beroende på marknadsförhållanden.

  4. I Monyx Strategi Trygghet är allokeringen mellan aktier och räntebärande instrument något förändrad. 65 - 100 procent av fondförmögenheten ska över tid vara investerad i räntebärande instrument samt upp till 35 procent i globala aktier, inklusive tillväxtmarknadsaktier, och aktierelaterade instrument. Fonden kan dock fortfarande allokera upp till 100 procent i antingen globala aktier och aktierelaterade instrument eller räntebärande instrument beroende på marknadsförhållanden.

  Ovanstående ändringar under punkterna I och II träder i kraft den 6 november 2012.

  Ändringarna under punkten III ovan blir aktuella från och med den 6 december 2012.

  Om du har några frågor vänligen skicka ett mail till monyxfund@monyx.se eller
  ring +46 (8) 509 00 732.

  Notice to shareholders Monyx Fund