• 8/3/2012

  Förändringar i Monyx Sverige Topp 30

  Från och med den 1 september 2012 kommer fonden Monyx Fund – Monyx Sverige Topp 30 att vara en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond. I samband med förändringen byter Monyx Fund- Monyx Sverige Topp 30 namn till Monyx Fund – Monyx Svenska Aktier.

  Placeringsmålet är att skapa en långsiktig kapitaltillväxt genom ambitionen att välja de bästa aktierna i Sverige och Norden. Fonden kommer främst investera i svenska aktier, men har rätt att investera upp till 20 % i aktier och aktierelaterade instrument i Finland, Norge, Danmark och Island. Aktiv förvaltning till skillnad mot indexförvaltning ger förvaltaren möjlighet att vara mer selektiv, inte bara i vilka bolag som ska köpas utan också vilka som inte skall behållas. En indexfond har enligt sina restriktioner bara rätt att köpa de aktier som ingår i indexet för fonden. För Sverige Topp 30 som namnet antyder innebär det de 30 största bolagen på svenska börsen. Förändringen för fonden innebär att förvaltarna nu friare kan välja de aktier de anser har störst potential.

  Styrelsen har även beslutat att ta bort beloppet för minsta insättning för fonderna Monyx Sverige Topp 30 (Monyx Svenska Aktier) samt Monyx Nordisk Småbolagsfond.

  Om du har innehav i Monyx Sverige Topp 30 och inte godkänner ovan förändringar har du fram till 31 augusti rätt att sälja ditt innehav i fonderna utan kostnad.

  Notice to shareholders Monyx Fund