• 2019-04-11

    Avregistrering av Monyx fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg

    Den 8 februari i år meddelade Pensionsmyndigheten sin avsikt att avregistrera Monyx fonder från sitt fondtorg. Bakgrunden var att befintlig avtalspart (Nordic Fund Services S.A.) inte lämnat in någon ansökan om fondavtal för Monyx fonder.

    Bolaget har fört dialog med Pensionsmyndigheten kring detta beslut, med utkomsten att beslutet ligger fast. Därmed har vi i samråd med Pensionsmyndigheten påbörjat planeringen för en kontrollerad och ordnad avregistrering av fonderna,
    med målsättningen att alla fonder ska vara avregistrerade i slutet av juni.