• 2/8/2019

    Med anledning av Pensionsmyndighetens information 2019-02-08

    Idag har Pensionsmyndigheten meddelat att befintligt avtal för Monyx fonder upphör eftersom befintlig avtalspart (Nordic Fund Services) inte lämnat in någon ansökan om fondavtal för Monyx fonder. Det stämmer, det är Monyx Fund som lämnat in ansökan om fondavtal. Detta är en teknikalitet som vi idag diskuterat med Pensionsmyndigheten. Vi kommer ha möte med Pensionsmyndigheten i nästa vecka för fortsatt diskussion.

    Länk till nyheten på Pensionsmyndighetens webbsida 2019-02-08

    https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/forandringar-i-fondutbudet/monyx-fonder-inte-langre-valbara-pa-fondtorget